Novosti u geografiji

Poštovane učiteljice, poštovani učitelji, poštovane kolegice i poštovani kolege,

s posebnom radošću koristim priliku da vas uputim u novosti koje smo za vas pripremili i kontinuirano postavljamo na alfaportal.hr u ovoj školskoj godini!

S obzirom na to da smo sve više okrenuti učenicima i njihovu stjecanju kompetencija, u današnjoj i budućoj nastavnoj praksi naglasak će biti upravo na učeničkoj aktivnosti, manje na nastavnikovu izlaganju, a učenici bi trebali biti moderatori nastavnog sata. Zbog toga smatram da su nam svima u nastavi potrebni noviji, metodički prihvatljiviji, slikovni, grafički materijali te nadasve kartografski prikazi koji bi osim praćenja sadržaja nastavne jedinice trebali potaknuti učenike i na kritičko mišljenje, raspravu i rješavanje problema. Stoga će se glavna zadaća uredništva geografije temeljiti na osmišljavanju i realizaciji upravo takvih materijala.

Od ove školske godine za vas smo pripremili novooblikovane metodičke materijale (priručnike), a prema aktualnim zahtjevima struke i procesima koji ih prate. Svi priručnici sadrže prijedloge godišnjeg plana i mjesečnih planiranja, potpuno nove prijedloge pisanih priprava s brojnim prilozima i nove prezentacije u PowerPointu za sve nastavne sate u osnovnoj školi.

Alfaportal.hr je bogatiji i za rješenja radnih bilježnica, videomaterijal te novi KATALOG ISPITNIH PITANJA S RJEŠENJIMA za osnovnu školu – novi model za sastavljanje pisanih provjera znanja iz geografije u obliku baze pitanja koja nastavniku dopušta sastavljanje vlastite pisane provjere. Pri osmišljavanju pitanja veliku smo pozornost posvetili razinama postignutog znanja koje će učenicima koristiti i u kasnijim fazama školovanja i provjeravanja znanja.

I to nije sve! U studenom ćemo nastaviti praksu podjele tematskih plakata i zidnih slika (Klime na Zemlji) koje ćete moći preuzimati i iz virtualnog kabineta s ove mrežne stranice.

Veselimo se budućoj suradnji!

Srdačan pozdrav,

Marko Labus

Urednik za geografiju

Marko.Labus at alfa.hr

IMG 8924