Hrvatski jezik na državnoj maturi

Priručnik za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika namijenjen je učenicima gimnazija i strukovnih škola koji se pripremaju za državnu maturu -za višu i osnovnu razinu. 

Njegova je osobitost u tome što autorice analiziraju jezična pitanja s dosadašnjih državnih matura, objašnjavaju odgovore i oblikuju nova pitanja kojima učenik ponavlja jezične pojmove i sadržaje. 

Priručnik ima pet cjelina: Pravopis (usklađen s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa i Leksikologija. Ukupno je 555 pitanja koja obuhvaćaju pojmove i sadržaje koje je, prema Ispitnom katalogu iz Hrvatskoga jezika, potrebno znati za državnu maturu. 

U priručniku je i kôd za pristup mrežnoj stranici (www.hrvatski.alfa.hr) na kojoj se nalazi e-knjiga Pregled povijesti književnosti (pregled književnopovijesnih razdoblja, pisaca i njihovih djela: od književnosti starih naroda do postmodernizma) s kratkim filmovima i kvizovima za provjeru znanja. Rješavajući kvizove, učenik odmah dobiva povratnu informaciju o točnosti svojih odgovora, a kratki filmovi omogućuju mu lakše usvajanje književnopovijesnih sadržaja.

Tatjana Doračić 

Marijana Togonal