Likovna kultura u novoj školskoj godini

Poštovane kolegice i kolege, profesorice i profesori likovne kulture,

na početku smo nove školske godine, a izdavačka kuća Alfa pripremila je za vas materijale koji će vam, nadamo se, pomoći u radu s učenicima. U prvom redu na Alfinim mrežnim stranicama pronaći ćete te prijedloge pisanih dnevnih priprava s istaknutim ključnim pojmovima i ishodima učenja.