Likovna kultura u novoj školskoj godini

Poštovane kolegice i kolege, profesorice i profesori likovne kulture,

na početku smo nove školske godine, a izdavačka kuća Alfa pripremila je za vas materijale koji će vam, nadamo se, pomoći u radu s učenicima. U prvom redu na Alfinim mrežnim stranicama pronaći ćete te prijedloge pisanih dnevnih priprava s istaknutim ključnim pojmovima i ishodima učenja.

Likovna kultura je predmet koji ima posebnu ulogu u obrazovanju i odgoju učenika zbog naglaska na praktičnoj izvedbi konkretnog likovnog rada, stoga smo za ovu školsku godinu pripremili obnovljeno i promijenjeno izdanje likovnih mapa. Naime, nove likovne mape uz vrlo kvalitetne papire za slikarske, crtačke i grafičke tehnike sada sadrže bolji i atraktivniji fotokolažni papir (10 listova) s otisnutim zanimljivim rasterima na poleđini, a koji možete upotrijebiti kao dodatni materijal u obradi brojnih nastavnih tema iz likovne kulture. Boje jednobojnog kolaža sada su intenzivnije, a svi kolažni papiri i dalje su mat, kako bi mogli poslužiti i kao podloga pri kombiniranja tehnika.

U svom radu i dalje ćemo pratiti sve nadolazeće promjene u našem sustavu obrazovanja kako bismo vam novim materijalima pomogli u kreativnom i uspješnom ostvarivanju propisanih ishoda. Osim toga uvijek smo otvoreni za sve vaše sugestije.

Vama i vašim učenicima želimo puno zadovoljstva u radu te puno uspjeha u novoj školskoj godini!

Srdačan pozdrav!

Vaša Alfa