Pronađite nove interaktivne vježbe u virtualnom kabinetu njemačkoga jezika

Poštovane kolegice i kolege,

ovim vas putem upoznajemo s novim interaktivnim vježbama za ponavljanje i utvrđivanje sadržaja. Za svaki razred I. i II. stranog jezika postoje dvije vježbe koje kroz različite tipove zadataka omogućavaju učenicima da provjere svoja znanja i vještine. Vježbe su vrlo zanimljive i pružaju mogućnost aktivnog sudjelovanja učenika u aktivnostima ponavljanja leksičkih i jezičnih struktura, čitanja s razumijevanjem, slušanja i pisanja.

Pripreme za Građanski odgoj u okviru nastave njemačkoga jezika

Poštovane kolegice i kolege,

pripremili smo prijedlog priprema i radnih listića za obradu sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u okviru nastave njemačkoga jezika. Za svaki razred I. i II. stranog jezika pripremili smo Izvedbene programe i pripreme za obradu strukturnih dimenzija Građanskoga odgoja prema Programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskoga odgoja. Izabrali smo teme koje dobro koreliraju sa sadržajima nastave stranoga jezika.

Interaktivni kvizovi u virtualnom kabinetu za II. strani jezik

Poštovane kolegice i kolege,

u virtualnom kabinetu za sve razrede II. stranog jezika možete pronaći interaktivne kvizove za ponavljanje leksičkih i jezičnih struktura, sadržaja iz kulture i civilizacije, poslovica te jezičnih izraza. Kvizovi nisu strogo namijenjeni određenoj dobnoj skupini ili razini znanja, nego ih možete koristiti prema individualnim potrebama i zahtjevima s kojima se susrećete u razredu. Dobro će poslužiti za rad s učenicima u dodatnoj nastavi kao i za pripremanje učenika za natjecanje.

Novosti u virtualnom kabinetu za I. strani jezik

Poštovane kolegice i kolege,

ovim vas putem želimo podsjetiti da u virtualnom kabinetu možete pronaći prezentacije za obradu i ponavljanje sadržaja iz udžbeničkoga kompleta Auf die Plätze, fertig, los 1-4. Cilj prezentacija je na drugačiji način obraditi sadržaje iz kulture i civilizacije te omogućiti učenicima aktivno sudjelovanje u radu.