Pripreme za Građanski odgoj u okviru nastave njemačkoga jezika

Poštovane kolegice i kolege,

pripremili smo prijedlog priprema i radnih listića za obradu sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u okviru nastave njemačkoga jezika. Za svaki razred I. i II. stranog jezika pripremili smo Izvedbene programe i pripreme za obradu strukturnih dimenzija Građanskoga odgoja prema Programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskoga odgoja. Izabrali smo teme koje dobro koreliraju sa sadržajima nastave stranoga jezika.

Nadamo se da će vam ovaj materijal olakšati pripremu i provedbu sati u kojima obrađujete teme iz Građanskoga odgoja. Sretno!

Srdačno vas pozdravljamo.

Uredništvo za njemački jezik