MODUL: SOFT SKILLS / OSOBNI RAST I RAZVOJ
Samopoštovanje i stres na poslu
Osobni resursi u nošenju sa stresom

8. ožujka 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: SOFT SKILLS / RAZREDNIČKI IZAZOVI 
Suradnja ili partnerstvo s roditeljima
Koliko smo motivirani za pogled iz druge perspektive?

9. ožujka 2021.
Valerija Baran, prof. pedagogije
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Kako funkcionalno rabiti digitalne alate u svim trima pristupima vrednovanju
Konkretni savjeti i primjeri

9. ožujka 2021.
Ina Randić Đorđević, prof. i Dalia Mirt, prof.
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: KONKRETNI MATERIJALI U NASTAVI MATEMATIKE)
"Smije li se računati na prste?"
Upotreba konkretnih resursa u početnoj nastavi matematike
 
10. ožujka 2021.
Gabriela Žokalj, dipl. učitelj, učitelj savjetnik
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Pričaju li udžbenici priče i zašto je pripovijedanje važno?
Metodika hrvatskoga jezika
 
10. ožujka 2021.
izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
DAROVITI UČENICI - MODUL 1: DAROVITOST - PREDAVANJE 3/4
Karakteristike darovitih učenika
Osnovne karakteristike darovitih učenika u specifičnim domenama

11. ožujka 2021.
Tihana Stapić, mag. psych. (Udruga Klikeraj
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA
ÜBUNGEN UND AUFGABEN SELBST GESTALTEN? OH, JA - IST DOCH KLAR!
Jednostavno do zadataka za vrednovanje ostvarenosti ishoda iz domene Komunikacijska jezična kompetencija
 
12. ožujka 2021.
Jasminka Hajpek
MODUL: SOFT SKILLS / ODNOSI U ŠKOLI
Problemi usamljene djece, socijalno izolirane od vršnjaka u školi
Prepoznavanje znakova emocionalne i socijalne usamljenosti djece u razredu/školi i kako učitelj može pomoći
 
15. ožujka 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: ENGLESKI JEZIK
Govore li Vaši učenici engleski?
Razvijanje i vrednovanje govorenja u praksi (niži i viši razredi osnovne škole)
 
16. ožujka 2021.
Martina Jeren i Ivana Bokavšek

 
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: KONKRETNI MATERIJALI U NASTAVI MATEMATIKE)
Geometrija - zanemareni dio nastave matematike?
Gradim, slažem, promatram
 
17. ožujka 2021.
Tanja Soucie, prof. matematike, učitelj savjetnik
BIOLOGIJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Nove spoznaje u molekularnoj biologiji
 
17. ožujka 2021.
izv. prof. dr. sc. Petra Korać
DAROVITI UČENICI - MODUL 2: KREATIVNOST - PREDAVANJE 2/4
Kreativnost
Kreativnost kao osobina karakteristična za darovite učenike

18. ožujka 2021.
Tihana Stapić, mag. psych. (Udruga Klikeraj
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Priroda i društvo
 
18. ožujka 2021.
Alfa-tim
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Pokret u glazbi
 
19. ožujka 2021.
Đina Brlečić i Domagoj Brlečić
VIRTUALNA RADIONICA - BROJ MJESTA JE OGRANIČEN 
Komunikacije teškoće (Modul 2)
Komunikacijski i jezični izazovi u školskoj dobi
 
23. ožujka 2021.
izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, logoped i Jasminka Čavužić Čajko, prof. logoped, sveučilišna specijalistica rane intervencije
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: KONKRETNI MATERIJALI U NASTAVI MATEMATIKE)
"To nije fer! Ili ipak je? Istraži pokusom."
Vjerojatnost u razrednoj nastavi
 
24. ožujka 2021.
Tanja Soucie, prof. matematike, učitelj savjetnik
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Zašto se i kako treba (samo)procjenjivati
 
24. ožujka 2021.
Vesna Marjanović
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Igrifikacija ili može li učenje gramatike biti zanimljivo?
 
25. ožujka 2021.
prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić
AGRESIVNOST KOD DJECE
Agresivnost djece u nastavi
 
 
29. ožujka 2021.
Tihana Stapić, mag. psych.
MODUL: SOFT SKILLS / KOMUNIKACIJA
Strategije rješavanja sukoba s roditeljima
Odnos učitelja i roditelja te pristupi i mogućnosti rješavanja problema

29. ožujka 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MEĐUPREDMETNE TEME - MODUL 1: UČITI KAKO UČITI - PREDAVANJE 2/3
Učiti kako učiti (povijest)
Poticanje razvoja kompetencije učenja u nastavi povijesti
 
30. ožujka 2021.
Maja Jerčić, mag. pead.
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Inovativne metode u nastavi književnosti // prvi dio

30. ožujka 2021.
Anita Katić i Lidija Vešligaj
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: KONKRETNI MATERIJALI U NASTAVI MATEMATIKE)
Zašto je važno igrati se u matematici?
 
31. ožujka 2021.
Ksenija Ćosić, dipl. učitelj s pojačanim predmetom Matematika, učitelj savjetnik 
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI POVIJESTI
Krvavi Uskrs 1991.
 
31. ožujka 2021.
Alfa-tim
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Inovativne metode u nastavi književnosti // drugi dio

6. travnja 2021.
Anita Katić i Lidija Vešligaj
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Na koji način izraziti emocije putem pokreta i glazbe
 
9. travnja 2021.
Marica Tadin
GEOGRAFIJA
Učenici sa specifičnim poteškoćama u učenju - prilagodbe i individualizacije u nastavi geografije
 
12. travnja 2021.
Željka Butorac, prof. logoped
MODUL: SOFT SKILLS / KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
Asertivna komunikacija s učenicima i stvaranje dobrih odnosa
Stilovi komunikacije i važnost aktivnog slušanja

12. travnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: BROJEVI)
Tablica množenja i tablica brojeva
 
14. travnja 2021.
Tanja Soucie, prof. matematike, učitelj savjetnik
BIOLOGIJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Primjer dobre prakse - Kako poučavati evoluciju?
 
14. travnja 2021.
Zrinka Pongrac Štimac, prof.
DAROVITI UČENICI - MODUL 3: EMOCIONALNI SVIJET DAROVITIH UČENIKA - PREDAVANJE 2/4
Emocionalno opismenjavanje darovitih učenika
Poticanje emocionalnog opismenjavanja darovitih učenika

15. travnja 2021.
Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Priroda i društvo
 
15. travnja 2021.
Alfa-tim
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Ideje i primjeri i integracije
 
16. travnja 2021.
Vesna Marjanović
MODUL: SOFT SKILLS / TIMSKI RAD
Zbornica kao tim
Osnovna obilježja timskog rada i uloge svakog člana u stvaranju zajedničkog cilja

19. travnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
BIOLOGIJA, KEMIJA I FIZIKA
Boje koje život znače
 
19. travnja 2021.
Kristina Kristek, prof.
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Radna bilježnica
- dodatni nastavni materijal bez kojega se ne može 
 
20. travnja 2021.
Sanja Bosak
MEĐUPREDMETNE TEME - MODUL 1: UČITI KAKO UČITI - PREDAVANJE 3/3
Učiti kako učiti (geografija)
Poticanje razvoja kompetencije učenja u nastavi geografije
 
21. travnja 2021.
Maja Jerčić, mag. pead.
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Meni je ovo lijepo jer je lijepo ili kako učenika potaknuti na komunikaciju o književnome tekstu? 

21. travnja 2021.
izv. prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogan i Slavica Pospiš 
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: BROJEVI)
U matematici mogu još bolje!
Vrednovanje koje potiče uspješno učenje
 
21. travnja 2021.
Gabrijela Žokalj, dipl. učitelj, učitelj savjetnik
DAROVITI UČENICI - MODUL 1: DAROVITOST - PREDAVANJE 4/4
Pristupi obrazovanju darovitih učenika
Analiza pristupa obrazovanju darovitih učenika

22. travnja 2021.
Tihana Stapić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Istraživačko učenje
 
23. travnja 2021.
Tina Pajdaš
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Kako poticati i kreativno i točno pisanje?
 
26. travnja 2021.
doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček
BIOLOGIJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Kako koristiti radnu bilježnicu za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda?
 
27. travnja 2021.
Valerija Begić, prof.
MODUL: SOFT SKILLS / VRŠNJAČKO NASILJE
Važnost prepoznavanja negativnih odnosa među vršnjacima i intervencija
Uloga učitelja u prevenciji i prepoznavanju nasilja i rizičnog ponašanja 

27. travnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE /MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: BROJEVI)
Jednakost - osnovna matematička rečenica
 
28. travnja 2021.
izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin 
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Medijska pismenost ispred i iza ekrana
 
28. travnja 2021.
doc. dr. sc. Marina Gabelica
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI POVIJESTI
Domovinski rat kroz osobne priče
 
28. travnja 2021.
Alfa-tim
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Priroda i društvo
 
29. travnja 2021.
Alfa-tim
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
5 koraka do uspješnog vrednovanja
- od općih ishoda do aktivnosti 
 
30. travnja 2021.
Ina Randić Đorđević, Ingrid Šlosar
MODUL: SOFT SKILLS / SOCIJALNE KOMPETENCIJE
Učenje socijalnih vještina i gotovih cjelina za sat razrednika
Razvoj socijalnih kompetencija

3. svibnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Mogu biti drvo, ptica, autobus ili kako razvijati kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje?
 
4. svibnja 2021.
izv. prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan i Slavica Pospiš
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Jačanje čitalačke kompetencije 
Čitanje povijesnoga romana Višnje Stahuljak Zlatna vuga 

4. svibnja 2021.
Dalia Mirt
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA: NOVE TENDENCIJE U NASTAVI MATEMATIKE)
Nula kao znamenka
 
5. svibnja 2021.
izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Što se u igri može naučiti

5. svibnja 2021.
Vesna Marjanović 
DAROVITI UČENICI - MODUL 3: EMOCIONALNI SVIJET DAROVITIH UČENIKA - PREDAVANJE 3/4
Podbacivanje i kako ga spriječiti
Zašto pametni učenici imaju loše ocjene? 
 
6. svibnja 2021.
Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Vremeplov
 
7. svibnja 2021.
Nikola Sebastian Jambrošić
MODUL: SOFT SKILLS / KOMUNIKACIJA
Komunikacijski stilovi i stilovi vođenja učitelja/nastavnika za učitelje, nastavnike, razrednike i ravnatelje
Načini i stilovi komunikacije u teoriji i praksi
 
10. svibnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Savjeti za maštovit i kreativan pristup književnosti (ili tekstu)
 
11. svibnja 2021.
doc. dr. sc. Marina Gabelica
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: NOVE TENDENCIJE U NASTAVI MATEMATIKE)
Korištenje mozaBooka uz udžbenik "Otkrivamo matematiku"
 
12. svibnja 2021.
Biljana Bagarić Ivezić, mag. prim. educ.
DAROVITI UČENICI - MODUL 2: KREATIVNOST - PREDAVANJE 4/4
Alati i metode u radu s darovitom djecom
Primjeri alata i metoda koji se mogu koristiti u radu s darovitim učenicima

13. svibnja 2021.
Tihana Stapić, mag. psych. (Udruga Klikeraj
MODUL: SOFT SKILLS / KOMUNIKACIJA
Komunikacija u konfliktnim situacijama između učitelja i roditelja te time povećan učiteljski stres
Uzroci i posljedice sukoba između učitelja i roditelja

17. svibnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK)
HRVATSKI JEZIK U PREDMETNOJ NASTAVI
Uporabni tekstovi digitalne vrste

18. svibnja 2021.
dr. sc. Bernandina Petrović
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (RN)
Kako poticati aktivno slušanje i pri tome koristiti kreativne udžbeničke materijale?
 
18. svibnja 2021.
doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček i Vlatka Domišljanović
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: NOVE TENDENCIJE U NASTAVI MATEMATIKE)
Integrirani pristup poučavanju
Listići za integriranu nastavu Otkrivamo matematiku
 
19. svibnja 2021.
Gabriela Žokalj, dipl. učitelj, učitelj savjetnik
DAROVITI UČENICI - MODUL 3: EMOCIONALNI SVIJET DAROVITIH UČENIKA - PREDAVANJE 4/4
Emocije u mojoj učionici
Emocionalna podrška darovitim učenicima

20. svibnja 2021.
Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Priroda i društvo
 
20. svibnja 2021.
Alfa-tim
KEMIJA
Recept za uspješno kemijanje
Kako povećati interes učenika prema kemiji?
 
21. svibnja 2021.
Kristina Kristek, prof.
MODUL: SOFT SKILLS / SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE
Učite ih da budu sretni - prepoznavanje signala i potreba djece
Osnovne kompetencije učitelja u socio-emocionalnom učenju i prepoznavanje pozitivnih i negativnih signala u ponašanju djece  
 
24. svibnja 2021.
Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI MATEMATIKE / MATEMATIKA SRIJEDOM (TEMA MJESECA: NOVE TENDENCIJE U NASTAVI MATEMATIKE) - PANEL SUSRET 
Autorice udžbenika Otkrivamo matematiku odgovaraju na pitanja:
Je li učinkovito učenje matematike otkivanjem? Što je to matematička komunikacija? Kako olašati prijelaz učenika u 5. razred iz matematike?
+ odgovori na neka pitanja iz prijašnjih webinara

 
26. svibnja 2021.
izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, dipl. učitelj, učitelj savjetnik i Tanja Soucie, prof. matematike, učitelj savjetnik
MODUL: PRIMJENA KURIKULUMA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Priroda i društvo
 
27. svibnja 2021.
Alfa-tim