A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Otkrivamo matematiku kroz igru - Biljana Bagarić Ivezić, mag. prim. educ.

Od najranije dobi djeca uče kroz igru. Njihovi prvi susreti s matematičkim oblicima i pojmovima dogodili su se u igri, a kroz predškolsko obrazovanje kroz igru stvaraju temelj za usvajanje složenijih matematičkih pojmova i radnji.

Često se dogodi da dolaskom u školu djecu počne obuzimati strah od matematike (i sama imam takvo iskustvo) koji se negativno odrazi na njihov uspjeh u matematici. Matematičke igre na razne načine pomažu da se to ne dogodi, a mogu se provoditi u bilo kojem dijelu sata. Na satu matematike na kojem se koristi igra atmosfera je puno opuštenija i učenici brže usvajaju znanja i vještine. Ako je u igru uključena i tjelesna komponenta (kroz kretanje ili igru uloga), ostvarit ćemo ishode i drugih predmeta, a samo pamćenje naučenoga bit će dugotrajnije.

U Alfinom udžbeniku Otkrivamo matematiku 1 učenike se na različite načine potiče na igru, a pripreme za učitelje obiluju prijedlozima raznih aktivnosti. Učenicima su bile jako zanimljive igre u kojima treba zamisliti neki broj, opisati ga, a drugi učenik mora pogoditi broj. Jedva su čekali zadatke u kojima preuzimaju ulogu učiteljice i sami trebaju procijeniti jesu li sve dobro riješili i staviti kvačicu ili minus na zadatak. Najlakši način za usvajanje nastavne jedinice Hrvatski novac bila je igra trgovine, a učenici su uživali koristiti se aplikacijama kovanica i novčanica koje dolaze uz udžbenik. Aplikacija žetona u dvije različite boje bila je korisna u uspoređivanju brojeva te zbrajanju i oduzimanju, a matematička gusjenica pokazala se kao nužno potrebno sredstvo za rad s učenicima s poteškoćama. Uz pomoć brojevne crte učenici su lakše usvojili pojmove prethodnika i sljedbenika te zbrajanje i oduzimanje s prijelazom desetice. Prijedlog iz pripreme bio je i izraditi brojevnu crtu na podu. To smo napravili pomoću ljepljive trake, a učenici su glumili brojeve u zbrajanju i oduzimanju i poput žabica iz udžbenika skakali po brojevnoj crti prikazujući zadane račune. Za automatizaciju računanja koristili smo se matematičkim zvrkovima na kojima se nalaze brojevi do 20. Učenik prvo zavrti jedan zvrk s većim brojevima, zatim drugi zvrk. Dobivene brojeve zbraja ili oduzima. Račun se može i zapisati. Izradili smo i dvije igre na ploči. Nazvali smo ih Morska matematika. U prvoj učenici bacaju kocku, kreću se zadani broj polja, rješavaju zadatak na polju i zauzimaju poziciju na točnom rješenju. Pobjednik je učenik koji zauzme najviše polja s rezultatima. U drugoj igri morske matematike učenici na ploču stavljaju žetone na odabrani umanjenik i odabrani umanjitelj i rješavaju zadatak. Pobjednik je učenik koji složi najviše točnih računa. Uz pomoć kolegice izradila sam krugove od drveta na koje su učenici upisali brojeve do 20. Na ploču s nacrtanim krugovima u sredinu se postavlja rezultat zapisan na većem drvenom krugu, a učenici uz pomoć manjih krugova slažu račune sa zbrajanjem i oduzimanjem. Na taj način učenici uvježbavaju matematički jezik, samostalno smišljaju račune, vježbaju motoriku i uče kroz igru. 

   
 Abacus Matematička gusjenica 
   
   
 Matematički zvrkovi Složi račun 
   
   
Morska matematika Morska matematika 2
   U svim navedenim igrama svi učenici rado sudjeluju, rade zajedno na zadacima, ali se i natječu. Igra u nastavi matematike potiče motivaciju učenika za predmet, stvara pozitivnu i opuštenu atmosferu i razvija ljubav prema matematici. 

  

1. razred
II. OŠ Vrbovec
Područna škola Poljanski Lug
Učiteljica: Biljana Bagarić Ivezić, mag. prim. educ.