Dragi učitelji, hvala vam za sve mudrosti koje poklanjate našoj budućnosti.
Povodom Svjetskog dana učitelja poklanjamo vam online predavanje Sonje Jarebice! PRIJAVA
Neosporna stručnost naših autorskih timova u kombinaciji s tehnološkim inovacijama, profesionalim uslugama i vrhunskom podrškom već godinama opravdavaju povjerenje naših korisnika. Hvala vam što birate modro! 
Ne zaboravite da su Alfini promotori tu za vas! Uvijek im se možete obratiti i na njih se osloniti.

Upoznavanje dječjih prava

Piše: Lidija Križanić

20. 11. obilježava se Međunarodni dan djeteta. Toga dana 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta.

Bez obzira na to što se djeca rađaju s temeljnim pravima i slobodama koja pripadaju svim ljudskim bićima, a s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost, uvidjela se potreba isticanja prava djeteta na zaštitu. Upravo na tom polazištu temelji se Konvencija o pravima djeteta. Obilježavanjem ovoga dana želi se istaknuti važnost dobrobiti sve djece.

U našoj domovini Konvencija je na snazi od listopada 1991. godine. Otada se na razne načine želi ukazati na ovu problematiku organizacijom raznovrsnih aktivnosti u školi te široj i užoj zajednici. Potreba osvješćivanja važnosti znanja, vještina i stavova iskazana je i u kurikulima kroz očekivanja međupredmetnih tema kao tema općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21. stoljeću.

O dječjim pravima djeca počinju učiti još u predškolskom razdoblju te nastavljaju polaskom u školu najprije kroz sadržaje Prirode i društva, a zatim integrirano i kroz druge nastavne predmete. Uz prava govori se i o obvezama prilagođenima djetetovoj dobi. Učitelj osmišljava i odabire aktivnosti kojima želi osvijestiti određeno pravo, odnosno njegovu ugroženost.

20. 11. bio je prilika da se intenzivnije pozabavimo ovom temom.

Povezani su sadržaji dvaju nastavnih sati Hrvatskoga jezika i dvaju sati izvannastavnih aktivnosti Mali kreativci.

 

 

1. Dan smo započeli prisjećanjem na prve sate Prirode i društva i ponavljanjem o našim pravima i dužnostima. Osvrtom na proteklo vrijeme valorizirali smo njihovu ostvarenost kao i izvršavanje dogovorenih dužnosti u našoj razrednoj zajednici.

Nakon čitanja pjesme Obitelj i dječja prava (Čitam i pišem 1) razgovarali smo o njoj služeći se ponuđenim udžbeničkim instrumentarijem.

2. Tijekom pojednostavljenog predstavljanja Konvencije pogledali smo neke dijelove videa o pravima djeteta predstavljenih ilustracijama. Iz svih četiriju grupa prava (prava preživljavanja, razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja) izdvajali smo ona koja su nam bliska. Tako smo razgovarali o pravu na život uz roditelje, pravu na primjerene uvjete za život, pravu na odmor, igru i slobodno vrijeme, na učenje, liječničku zaštitu kao i o pravu izražavanja vlastitoga mišljenja.

(Konvencija o pravima djece)

 

(kartice preuzete s https://www.living-democracy.hr/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/)

Pogledali smo i kratko prokomentirali video o šest izdvojenih dječjih prava koja objašnjavaju djeca na bliskim primjerima.

(Roko i Lara u svijetu prava)

3. Nakon problemskog pitanja Koje su važne ljudske potrebe?, animirani film Martin na vrhu najavljen je sa zadatkom da se uoči najveći problem glavnog lika. U razgovoru smo osvješćivali Martinov osjećaj odbačenosti i napuštenosti zamišljajući sebe na njegovu mjestu. Učenici su iznosili svoje osjećaje i dodatno ih ilustrirali vlastitim iskustvima iz razreda. To je bila odlična prilika s odmakom uvidjeti pogrešne poteze i izvući pouku za budući suživot u našoj razrednoj zajednici.

 

 

4. Posljednja aktivnost bila je isticanje potrebe svakoga djeteta za ljubavlju i pripadanjem koju, osim u obitelji, treba ostvariti i u školi, među svojim prijateljima.

Zadatak učenicima bio je da poput Martina u završnim scenama filma pošalju lijepu poruku prijateljstva nekom neznanom prijatelju u razredu. To može biti slikovni prikaz ili u kombinaciji s riječima, a treba sadržavati neku lijepu poruku kao što je ponuda prijateljstva, podrške, poziv na druženje, igru i sl.

Od papira s porukom trebalo je izraditi avion pa smo učili najjednostavniju izradu „aviona“, pomagali jedni drugima i pripremali se za slanje aviona. Na papiru je uz crtež moglo stajati samo ime pošiljatelja, a tko je primatelj saznat će se kad avioni slete.

Polovica učenika popela se na stolice koje smo postavili u dnu učionice i na znak poslali svoje leteće poruke. Slijedila je zamjena uloga. Svi su otvorili uhvaćenu poruku-avion i tako saznali od koga je. Bilo je tu poziva na šetnju, zagrljaja, poziva na igru u park, na tenis, na šetnju i zagrljaj ispod duge ili pak samo pružena ruka prijateljstva. Ono što je obilježilo ovu aktivnost, osim ostvarenja predviđenog cilja, svakako je veliko uzbuđenje te ugodno i radosno ozračje.