Katalog odobrenih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Katalog odobrenih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike za osnovnu školu za šk. god. 2021./2022. Svi su Alfini udžbenici odobreni! Više o njima pročitajte ovdje.