PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Tijekom ovoga online predstavljanja:

• Upoznat ćete koncepcijsku strukturu komunikacijsko-funkcionalnih, radnih i diferenciranih udžbenika (na primjeru udžbeničkoga kompleta Čitam i pišem).
• Usvojit ćete kreativne i svrhovite pristupe obrade slova te igrolike načine glasovne analize i sinteze u Početnici.
• Osvijestit ćete važnost ovladavanja temeljnim komunikacijskim djelatnostima aktivnoga slušanjae, produktivnoga govorenja, izražajnoga čitanja, stvaralačkoga pisanja, a sve u korelaciji s razumijevanjem i stvaranjem u jezičnim udžbenicima i čitankama.
• Spoznat ćete pragmatične integracijsko-korelacijske strategije (ready-to-use metodologija) za implementaciju kreativnih postupaka pri usvajanju gramatičko-pravopisnih, književno-umjetničkih i medijskih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole.
• Upoznat ćete suvremene didaktičko-metodičke sustave za obradu jezičnih i književnih sadržaja tijekom 1. obrazovnoga razdoblja.
• Steći ćete ideje za razvoj vlastitih kreativnih potencijala na temelju prikazanih praktičnih poticaja i primjera dobre prakse.

O Vašim predavačicama:

Prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, redovita je profesorica u trajnome zvanju, dr. sc. Tamara Turza-Bogdan i dr. sc. Vladimira Velički izvanredne su profesorice, a dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček je docentica na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaju kolegije i provode istraživanja vezana uz jezikoslovne i književnoteorijske sadržaje, te metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu.
Slavica Pospiš iz I. osnovne škole u Čakovcu i Vlatka Domišljanović iz OŠ Cvjetno naselje u Zagrebu, obje su uspješne učiteljice s dugogodišnjim iskustvom u nastavnoj praksi.
Tajana Rihtarec Višnić i Marinko Pintarić iz OŠ Mursko Središće, oboje su također uspješni učitelji mentori s višegodišnjim iskustvom.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

• O temeljnoj koncepciji udžbeničkoga kompleta Čitam i pišem 1, 2, 3, 4 (5 minuta)
• Pristup jezičnim sadržajima, prema kurikulu u cjelini Jezik i komunikacija (15 minuta)
• Pristup književnoteorijskim i medijskim sadržajima, prema kurikulu u cjelini Književnost i stvaralaštvo (15 minuta)
• Didaktičko-metodički pristupi sadržajima jezika i knjževnosti (15 minuta)
• Primjeri dobre prakse (10 minuta)
• Sažetak i odgovori na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)