PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Tijekom ovoga online predstavljanja upoznat ćete:

• koncepciju udžbenika za 8 razred
• strukturu radnih listića
• radni materijal za izvođenje vježbi.

Također, moći ćete vidjeti...

• prijedlog priprema za podteme
• prijedlog prezentacije.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije predstavljanja:

• pripremiti udžbenik iz Tehničke kulture 8 / pregledati ponudu digitalnih materijala na Alfa portalu / upoznati se sa stranicom nastava.alfa.hr.