PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji upoznat ćete se:

• s konceptom udžbenika Povijest 8 koji kao cjelina s radnom bilježnicom doprinosi razumijevanju povijesnih procesa koji su obilježili 20. i 21. stoljeće
• sa slojevitošću i raznolikošću zadataka te brojnim izvorima, grafičkim prikazima i slikovnim materijalom
• sa zadatcima koji potiču učenike na razmišljanje i kritičko promišljanje
• s jasno naznačenim temama koje prate Kurikulum Povijesti za osnovne škole i gimnazije.

Također, moći ćete i:

• na zanimljiv i poticajan način upoznati učenike s događajima koji su obilježili 20. i 21. stoljeće
• upoznati dodatni materijal koji prati udžbenik Povijest 8

 

O Vašim predavačicama:

Zrinka Racić profesorica je povijesti i sociologije. Zaposlena je kao učiteljica povijesti u OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna. Dugogodišnja je suradnica izdavačke kuće Alfa u pripremi edukativnih materijala za učitelje i učenike. Autorica je metodičkog priručnika za povijest za osnovnu školu, recenzent udžbenika i radne bilježnice, suautor udžbenika Povijest 8 i radne bilježnice Povijest 8. i autorica videolekcija za učenike tijekom online nastave. Tijekom svog rada sudjelovala je u brojnim međunarodnim edukacijama i projektima, koordinatorica je Erasmus+ projekta u svojoj školi, sudjelovala je u izradi brojnih nastavnih materijala za učitelje i učenike te kao predavač na brojnim edukacijama za učitelje Povijesti na razini Republike Hrvatske.

Mira Racić profesorica je povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, a zaposlena u je OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo. Dugi niz godina suradnica je izdavačke kuće Alfa kao autorica metodičkog priručnika za povijest za osnovnu školu, autorica materijala za učenike koji se školuju po primjerenom programu, recenzentica udžbenika te suautorica novog udžbenika Povijest 8 i radne bilježnice Povijest 8. Do sada je sudjelovala na brojnim međunarodnim i državnim edukacijama iz područja povijesti, hrvatskog jezika i književnosti te građanskog odgoja, a redovito sa svojim učenicima sudjeluje u međunarodnim projektima.Mentorica je studentima povijesti te hrvatskoga jezika i književnosti te mentorica brojnim učiteljima pripravnicima. Posebno ju zanimaju povijesne teme koje se odnose na svakodnevni život ljudi tijekom prošlosti, stradavanje djece i civila tijekom ratova, kršenja ljudskih prava te borba za iste. Bila je predavač na brojnim edukacijama za učitelje Povijesti i Hrvatskog jezika i književnosti na razini Republike Hrvatske te gostujući predavač studentima diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku u okviru kolegija Metodika nastave povijesti.