PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Tijekom ovoga online predstavljanja upoznat ćete:

• kurikularni pristup na kojem se temelji udžbenik
• koncept udžbenika
• didaktičke materijale koji prate udžbenik
• dodatne materijale koji čine udžbenički komplet Like IT.

Poželjno je prije predstavljanja napraviti sljedeće:

• pripremite svoje Like IT udžbenike ako ih imate.

Marija Dragajac je profesor matematike i informatike, radi u osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“. Urednica je u izdavačkoj kući Alfa za matematiku i informatiku, dio je autorskog tima udžbenika Like IT i Think IT. U svom radu koristi inovativne metode u nastavi, koristi IKT, istražuje načine korištenja web 2.0 alata te Linux operacijskog sustava. Članica je Županijskog povjerenstva za natjecanja iz informatike te aktivno sudjeluje u radu Županijskog stručnog vijeća.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (5 minuta)
• Predstavljanje urednice i autora udžbenika

Glavni dio (20 minuta)
• Prezentacija udžbenika Like IT 8

Završni dio (5 minuta)
• Predstavljanje dodatnih materijala

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)