PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ovog online predstavljanja razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• koncepciju udžbenika Lica riječi 4
• mogućnosti rada s udžbenikom u nastavi Hrvatskoga jezika u gimnaziji
• dodatne materijale koji prate udžbenik.

Također, moći ćete:

• povezati udžbenik i njegove mogućnosti s vlastitom nastavom
• pregledati dodatne materijale koji prate udžbenik.

Ova je online edukacija za vas jer...

• Vi ste profesor hrvatskoga jezika u gimnaziji koji radi s različitim skupinama učenika kojima želite omogućiti zanimljivu, intelektualno poticajnu i kreativnu nastavu hrvatskoga jezika
• želite aktualizirati nastavu jezika povezivanjem s jezičnom praksom.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pregledati udžbenik iz hrvatskoga jezika za gimnazije Lica riječi 4 koji ste dobili od svoga promotora.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• pregledati udžbenik Lica riječi 4.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• preuzeti GIK i njegovu razradu za 4. razred gimnazije.

 

O Vašem predavačicama:

Dr. sc. Maja Glušac docentica je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i voditeljica Katedre za suvremeni hrvatski jezik.
Doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Znanstvenim je zanimanjem usmjerena na normativna pitanja suvremenoga hrvatskog jezika, funkcionalnu stilistiku i pragmalingvistiku.
Objavila je tridesetak znanstvenih radova, šest udžbenika hrvatskoga jezika za gimnazije i strukovne škole, dvije uredničke knjige i dvije znanstvene monografije: Kroz mijene i dodire publicističkoga stila u suautorstvu s Vlastom Rišner i samostalno znanstvenu monografiju Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu.

Dr. sc. Ana Mikić Čolić docentica je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čija je trenutačno i voditeljica.
Doktorirala je 2012. na Filozofskom fakultetu u Osijeku s temom Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine.
Svojim je znanstvenim interesom usmjerena na tvorbu riječi u suvremenome hrvatskom jeziku i na teorije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika.
Objavila je dvadesetak izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima, tri uredničke knjige te znanstvenu monografiju Neologizmi u hrvatskome jeziku (2021.).

Marija Tikvić, prof., profesorica je hrvatskoga jezika u gimnaziji M. A. Reljkovića u Vinkovcima.
Objavila je znanstvene radove tijekom fakultetskoga obrazovanja.
Autorica je GIK-ova i njihove razrade za 3. i 4. razred gimnazije uz udžbenike Lica knjiga i Lica riječi. Autorica je priprava (razrade određenih tema i aktivnosti) uz navedene udžbenike.

Dr. sc. Snježana Zrinjan profesorica je hrvatskoga jezika u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi u Zagrebu.
Doktorirala je 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u srednjim strukovnim školama.
Autorica je i suautorica niza udžbenika iz hrvatskoga jezika za strukovne škole i gimnazije.
Autorica je i suautorica nastavnih programa i GIK-ova te priprava za strukovne škole i gimnazije.
Urednica je za Hrvatski jezik (srednje škole) u izdavačkoj kući Alfa.
Urednica je dviju zavičajnih monografija.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (2-3 min) Snježana Zrinjan
• podatci o udžbeniku i udžbeničkim cjelinama

B (15 min) Maja Glušac
• koncepcija udžbenika i nekoliko riječi o tome što je autorice vodilo pri pisanju

C (15 min) Ana Mikić Čolić
• recenzentsko čitanje (gledište znanstvenice i sveučilišne profesorice)

E (15 min) Marija Tikvić
• nastava jezika u GIK-u i u njegovoj razradi

Sažetak i odgovori na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)