PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ovog online predstavljanja razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• čitanku za 4. razred gimnazije Lica knjiga 4
• dodatne nastavne materijale uz gimnazijsku čitanku.

Također, moći ćete:

• povezati sadržaje u čitanci s ishodima učenja
• usporediti novi i stari način rada
• povezati sadržaj čitanke s GIK-om, upoznati njegovu razradu i predložene vrste vrednovanja.

Ova je online edukacija za vas jer...

• Vi ste nastavnik koji želi unaprijediti svoj način rada i utjecati na to da učenici promišljaju o svojoj stvarnosti preko književnih djela i književnih razdoblja koja upoznaju
• potičete i realizirate zanimljivu i kreativnu nastavu koja omogućuje mladim ljudima ostvarenje intelektualnih i kreativnih potencijala
• želite da mladi ljudi postanu ljudi koji misle, a ne ljudi koji reproduciraju sadržaje.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• Pregledati čitanku Lica knjiga 4 i pregledati ponudu digitalnih materijala na Alfa portalu.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• pregledati čitanku Lica knjiga 4.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• preuzeti GIK i razradu GIK-a za 4. razred gimnazije.

 

O Vašem predavačicama:

NATAŠA SAJKO profesorica je hrvatskoga jezika u Medicinskoj školi Varaždin u kojoj radi i kao članica projektnoga tima na uspostavi Regionalnoga centra kompetentnosti. U zvanje izvrsne savjetnice izabrana je 2021.
Autorica je i suautorica udžbenika, čitanki, priručnika za poučavanje hrvatskoga jezika za srednje strukovne škole i gimnazije.
Od 2015. do 2017. sudjelovala je u izradi kurikula međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i predmeta Hrvatski jezik kao članica stručnih radnih skupina u Cjelovitoj kurikularnoj reformi.
Od 2018. do 2020. kao mentorica sudjeluje u radu predmetne skupine za Hrvatski jezik u eksperimentalnome programu Škola za život.
Izrađivala je materijale za mrežne edukacije te edukacije uživo za uvođenje novog kurikula u hrvatske škole te održala više od stotinu interaktivnih predavanja i radionica u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Stekla je titulu Microsoftova inovativnog edukatora eksperta 2019./2020. i 2020./2021.
Godine 2019. položila je ispit iz tehnološke pismenosti i stekla certifikat Microsoft certified educator MCE.
Godine 2020. sudjelovala je u izradi scenarija poučavanja za međupredmetne teme na projektu e-škole objavljenih na Edutoriju, u izradi videolekcija za nastavu na daljinu u sklopu Škole za život i e-nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Trenutačno pohađa edukaciju Curriculum globALE za stjecanje andragoških kompetencija u obrazovanju odraslih.
Od 2010. uređuje mrežnu stranicu i stranicu na Facebooku Moja (m)učionica na kojima volonterski dijeli svoja iskustva iz neposrednoga rada s učenicima.

VIŠNJA SORČIK profesorica je hrvatskoga jezika u Gimnaziji M. A. Reljkovića u Vinkovcima. Stekla je zvanje savjetnice.
Objavljivala je stručne članke u različitim časopisima (Život i škola, Kašić, Glasilo HCDO-a…). Suautorica je u čitankama Baština riječi i Lica knjiga za gimnazije. Autorica je radnih bilježnica uz čitanke Baština riječi, nastavnih programa, priprava (Moja bilježnica 2) te suautorica u zbornicima priprava za gimnazije Moja bilježnica. Autorica je priručnika za pisanje eseja na državnoj maturi (Naučimo pisati esej na državnoj maturi).
Bila je članica državnih povjerenstava u provođenju natjecanja iz hrvatskoga jezika te članica radne skupine za pisanje zadataka na državnoj maturi.

MARIJA TIKVIĆ profesorica je hrvatskoga jezika u gimnaziji M. A. Reljkovića u Vinkovcima.
Objavila je znanstvene radove tijekom fakultetskoga obrazovanja.
Autorica je GIK-ova i njihove razrade za 3. i 4. razred gimnazije uz udžbenike Lica knjiga i Lica riječi. Autorica je priprava (razrade određenih tema i aktivnosti) uz navedene udžbenike.

SNJEŽANA ZRINJAN profesorica je hrvatskoga jezika u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi u Zagrebu.
Doktorirala je 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u srednjim strukovnim školama.
Autorica je i suautorica niza udžbenika iz hrvatskoga jezika za strukovne škole i gimnazije.
Autorica je i suautorica nastavnih programa i GIK-ova te priprava za strukovne škole i gimnazije.
Urednica je za Hrvatski jezik (srednje škole) u

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• Snježana Zrinjan – Lica knjiga 4 – „osobna iskaznica čitanke”

B (15 minuta)
• Nataša Sajko – cjeline u čitanci i ishodi učenja

C (15 minuta)
• Višnja Sorčik – način rada s čitankom i novim kurikulom u odnosu na prethodni način rada sa starim nastavnim programom

D (15 minuta)
• Marija Tikvić – GIK i njegova razrada

Sažetak i odgovori na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)