PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ovog online predstavljanja razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• novi udžbenik Biram knjigu i riječ 4 za strukovne škole
• koncepciju udžbenika
• način na koji su oblikovani sadržaji iz književnosti i sadržaji iz jezika
• povezati mogućnosti udžbenika s vlastitom nastavnom praksom.

Također, moći ćete:

• upoznati GIK i njegovu razradu
• pregledati dodatne nastavne materijale.

Ova je online edukacija za vas jer...

• Vi ste nastavnik koji želi sa svojim učenicima ostvariti intelektualno poticajnu, zanimljivu i kreativnu nastavu
• Vi ste nastavnik koji želi poticati mlade ljude na razmišljanje, uspoređivanje, raspravljanje
• Vi ste nastavnik koji ne želi poticati učenike na učenje napamet.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pregledati udžbenik Biram knjigu i riječ 4 te pregledati ponudu digitalnih materijala na Alfaportalu.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• pregledati udžbenik Biram knjigu i riječ 4.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• preuzeti GIK i njegovu razradu.

 

O Vašem predavačicama:

Dr. sc. Maja Glušac docentica je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i voditeljica Katedre za suvremeni hrvatski jezik.
Doktorirala je 2012. godine na Filozofskome fakultetu u Osijeku s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Znanstvenim je zanimanjem usmjerena na normativna pitanja suvremenoga hrvatskog jezika, funkcionalnu stilistiku i pragmalingvistiku.
Objavila je tridesetak znanstvenih radova, šest udžbenika hrvatskoga jezika za gimnazije i strukovne škole, dvije uredničke knjige i dvije znanstvene monografije: Kroz mijene i dodire publicističkoga stila u suautorstvu s Vlastom Rišner i samostalno znanstvenu monografiju Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu.

Dr. sc. Ana Mikić Čolić docentica je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čija je trenutačno i voditeljica.
Doktorirala je 2012. na Filozofskome fakultetu u Osijeku s temom Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine.
Svojim je znanstvenim interesom usmjerena na tvorbu riječi u suvremenome hrvatskom jeziku i na teorije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika.
Objavila je dvadesetak izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima, tri uredničke knjige te znanstvenu monografiju Neologizmi u hrvatskome jeziku (2021.).

Dr. sc. Snježana Zrinjan profesorica je hrvatskoga jezika u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi u Zagrebu.
Doktorirala je 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u srednjim strukovnim školama.
Autorica je i suautorica niza udžbenika iz hrvatskoga jezika za strukovne škole i gimnazije.
Autorica je i suautorica nastavnih programa i GIK-ova te priprava za strukovne škole i gimnazije.
Urednica je za Hrvatski jezik (srednje škole) u izdavačkoj kući Alfa.
Urednica je dviju zavičajnih monografija.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (20 minuta)
• Snježana Zrinjan – sadržaji iz književnosti i mogućnosti njihova uklapanja u GIK

B (15 minuta)
• Ana Mikić Čolić – sadržaji iz jezika / recenzentsko čitanje

C (15 minuta)
• Maja Glušac – jezični sadržaji u udžbeniku za strukovne škole

Sažetak i odgovori na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)