PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji upoznat ćete se:

• s konceptom udžbenika Povijest 4 koji doprinosi razumijevanju povijesnih procesa koji su obilježili 20. i 21. stoljeće
• sa slojevitošću i raznolikošću zadataka te brojnim izvorima, grafičkim prikazima i slikovnim materijalom
• sa zadatcima koji potiču učenike na razmišljanje i kritičko promišljanje
• s jasno naznačenim temama koje prate Kurikulum Povijesti za gimnazije.

Također, moći ćete i:

• na zanimljiv i poticajan način upoznati učenike s događajima koji su obilježili 20. i 21. stoljeće
• upoznati dodatni materijal koji prati udžbenik Povijest 4.

O Vašim predavačicama:

Tomislav Šarlija dugi niz godina autor je i urednik udžbenika u izdanju Alfe. Svojim znanjem i kompetencijama uvelike pridonosi kvaliteti metodičkog instrumentarija za Alfa učitelja.