PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije  razumijet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• osnaživanje u stvaranju pozitivnog ozračja kroz primjenu adekvatnog odgojnog stila učitelj
• načine i odgojne stilove u nastavnom procesu
• prepoznati vlastiti odgojni stil, njegove dobre i loše strane
• osvijestiti važnost motiviranja učenika za aktivno sudjelovanje u nastavi s time i povećanu uključenost i postizanje boljih rezultata i znanja kod učenika
• važnost primjene demokratskog stila poučavanja koji osigurava pravilan socijalno kognitivan razvoj učenika.

Također, moći ćete i:

• informacijama o stilu roditeljstva dobiti uvid u moguće poteškoće u ponašanju kod učenika
• osvijestiti povezanost odgojnog stila i discipline u razredu.

Ova je online edukacija za vas jer...

• primjena dominantnog demokratskog odgoja pridonosi kvalitetnijim profesionalnim i stručnim kompetencijama učitelja.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• promisliti o vlastitom odgojnom stilu.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• promisliti i prisjetiti se konkretnih iskustava s učenicima u nastavi povezanih s odgojnim stilom (kvaliteta poučavanja, uključenost učenika, stvaranja uvjeta za postizanje uspjeha, disciplina i emocionalna klima u nastavi)

 

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10minuta)

• važnost održavanja kvalitetne nastave i motiviranja učenika

B (20 minuta)

• vrste odgojih stilova u nastavnom procesu

C (30 minuta)

• autoritaran i demokratski stil poučavanja-dobre i loše strane

D (40 minuta)

• popustljiv i ravnodušan stil poučavanja

E (50 minuta)

• vrednovanje odgojnog stila

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).