VRSTA: Redovna nastava

KLJUČNE RIJEČI: vrednovanje, kinantropološka obilježja, morfološka obilježja, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, motorička znanja, motorička postignuća


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije:

• osnovne pojmove vezane uz nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture: kinantropološka obilježja – morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti; motorička znanja, motorička postignuća
• način mjerenja i vrednovanja kinantropoloških obilježja
• način vrednovanja i ocjenjivanja učinaka tjelesnog vježbanja prema sastavnicama ocjenjivanja (motorička znanja, motorička postignuća, aktivnost i odgojni učinci)
način formiranja zaključne ocjene na kraju školske godine.

Također, moći ćete i:

• usporediti dosadašnji i prikazani način vrednovanja
• preispitati svjesnost o važnosti tjelesnog vježbanja u svakodnevnom životu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite produbiti svoje znanje u području vrednovanja u nastavi TZK s ciljem lakšeg praćenja kvalitete nastave TZK
• Vi ste učitelj razredne nastave koji želi osnažiti svoje kompetencije na području metodike Tjelesne i zdravstvene kulture i pobliže upoznati načine praćenja, vrednovanja i provjeravanja učinaka tjelesnoga vježbanja
• Vi ste učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture koji radi i s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave
• učitelj TZK u predmetnoj nastavi.

Zadatci koje je poželjno napraviti prije edukacije:

• pripremiti pitanja za predavače
• proučiti predmetni kurikulum.

Poslije online edukacije preporučamo pročitati literaturu:

• Opisi nastavnih tema i kriteriji ocjenjivanja, Kamenka Živčić, Nevenka Breslauer, Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.
• CROFIT norme: metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Gopal, Zagreb, 2013.
• Pouzdanost i orijentacijske vrijednosti CROFIT testova u razrednoj nastavi, Tihomir Vidranski, Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Vol. 161 No. 3 - 4, 2020.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Ines Jerčinović učiteljica je Tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ „Ljubo Babić“ u Jastrebarskom, u zvanju izvrsne savjetnice. Dvadeset pet godina je voditeljica ŽSV-a učitelja TZK Zagrebačke županije. Organizirala je brojne stručne skupove i održala niz predavanja na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. Organizirala je preko stotinu školskih, županijskih i poluzavršnih državnih školskih sportskih natjecanja. Bila je voditelj i mentor učenicima najboljim sportašima Zagrebačke županije. Bila je članica Upravnog odbora ŽŠSS Zagrebačke županije od 1995.-2018. godine. Jedna je od osnivača Kreativno edukativne udruge „K.A.O.S“ i voditeljica sekcije sportske gimnastike u okviru Udruge deset godina. Sudjelovala je u mnogim projektima iz područja tjelesne i zdravstvene kulture te u istraživačkom projektu MZOS-a, AZOO-e i Kineziološkog fakulteta „Validacija testova za procjenu kinantropološkog statusa učenika“. Sudjelovala je u Stručnim povjerenstvima za uvid u stručno pedagoški rad kandidata za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika te u mentoriranju tijekom izrade Kurikuluma Tjelesne i zdravstvene kulture.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A ( 3 min)
- Uvod u temu

B (5 min)
- Osvrt na 1. pitanje

C (20 min)
- Kinantropološka obilježja – morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti
- Kinantropološka obilježja na čiji se razvoj najviše može utjecati u dobi od 7 do 10 godina

D (10 min)
- Određenje motoričkog znanja i motoričkog postignuća

E (3 min)
- Analiza pitanja

F (20 min)
- Vrednovanje tijekom nastavne godine i formiranje zaključne ocjene

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)