PODRUČJE: Povijest

MODUL: Vrednovanje

VRSTA: Redovna nastava

KLJUČNE RIJEČI: vrednovanje, povijest, odgojno-obrazovni ishodi


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete:

 razlikovati vrste vrednovanja
objasniti metode vrednovanja činjeničnog, konceptualnog i proceduralnog znanja
 uočiti važnost formativnog vrednovanja kao povratne informacije učeniku, učitelju i roditelju.

Također, moći ćete i:

 uočiti važnost rubrika kako za učenika tako i za učitelje
 uočiti važnost vrednovanja za učenje i kao učenje kao poticaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda
osvijestiti da vrednovanje treba biti usko povezano, usklađeno te osmišljeno i planirano istovremeno s učenjem i poučavanjem.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste učitelj koji smatra da učenje, poučavanje i vrednovanje valja temeljiti na razumijevanju i uvažavanju složene, višedimenzionalne i promjenjive prirode učenja te ih postaviti da učeniku omogućuju razvoj kompetencija i napredak u izvedbi tijekom vremena.
Vi ste učitelj koji smatra da je osnovna svrha svih oblika vrednovanja unapređivanje učenja i razvoja učenika.

Preduvjeti:

učitelj/nastavnik povijesti 

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Zrinka Racić profesorica je povijesti i sociologije. Zaposlena je kao učiteljica povijesti u OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna. Dugogodišnja je suradnica izdavačke kuće Alfa u pripremi edukativnih materijala za učitelje i učenike. Autorica je metodičkog priručnika za povijest za osnovnu školu, recenzent udžbenika i radne bilježnice, suautor udžbenika Povijest 8 i radne bilježnice Povijest 8. i autorica videolekcija za učenike tijekom online nastave. Tijekom svog rada sudjelovala je u brojnim međunarodnim edukacijama i projektima, koordinatorica je Erasmus+ projekta u svojoj školi, sudjelovala je u izradi brojnih nastavnih materijala za učitelje i učenike te kao predavač na brojnim edukacijama za učitelje Povijesti na razini Republike Hrvatske.