Emocionalne vještine i emocionalna pismenost, uz kognitivne sposobnosti, itekako su od koristi u odnosima s drugima, na poslu te u komunikaciji općenito. Na predavanju bit će riječi o aspektima emocionalne inteligencije i o vještinama – od prepoznavanja, imenovanja do regulacije emocija – s naglaskom na emocionalnu inteligenciju na radnome mjestu.


PODRUČJE: psihologija, rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: emocionalna inteligencija, emocije, emocionalne vještine, emocionalna pismenost


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete:

• što je emocionalna inteligencija, što je čini i zašto je važna 
• domene emocionalne inteligencije.

Također, moći ćete i:

• primjenjivati naučeno.

Ova je online edukacija za Vas jer..

• ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju na rad.
• ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate njegovati njihove i svoje kompetencije iz područja emocionalne inteligencije.
 ste učitelj koji želi unaprijediti socioemocionalne vještine učenika kako bi oni postali uspješniji u nošenju sa svakodnevnim teškoćama.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• razmisliti o vlastitim obrascima reagiranja u zahtjevnim situacijama
• promisliti o važnosti emocija i njihovoj regulaciji
• razmisliti kako emocionalna inteligencija doprinosi komunikaciji i radu s učenicima, kolegama i roditeljima.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• razmisliti kako kako pomažete učenicima u nošenju s teškoćama
• razmisliti koje su jake strane i kapaciteti vaših učenika
• razmisliti kakve emocionalne vještine (inteligenciju) imaju vaše kolege, ravnatelji i vi.

Poslije online edukacije:

• ono što se čuli primijeniti u praksi, na sebi, u odnosima i različitim situacijama.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Marija Jurić edukacijska je psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u osnovnoj i srednjoj školi koja u svome radu koristi intervencije i vještine iz terapije igrom. Radi kao stručna suradnica – psihologinja u osnovnim školama u Strizivojni i Drenju. U udruzi Klikeraj djeluje kao edukatorica, voditeljica psihološkog savjetovališta Sidro te kao autorica programa poticanja emocionalnih kompetencija i socijalnih vještina za darovitu djecu koji se posljednjih godina održava u Osijeku i Đakovu. Educirala se iz različitih psihoterapijskih pristupa – završila je uvodnu edukaciju iz transakcijske analize TA101, edukaciju iz terapije igrom i midnfulness za djecu i mlade. Uža područja interesa su joj mentalno zdravlje djece i mladih, socioemocionalni razvoj (darovitih) učenika, emocionalna inteligencija, emocionalne i komunikacijske kompetencije te psihološka otpornost.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (5 min)
 ukazati na značaj emocionalne inteligencije, uloga u životu

B (15 minuta)
• što je i što podrazumijeva koncept emocionalne inteligencije

C (20 minuta)
• domene emocionalne inteligencije, zašto su važne

D (15 minuta)
• emocije su informacije – vještine nastavnika, vježbe

E (5 minuta)

• pitanja

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)