PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• implementirati primjer iz prakse u redovnu nastavu glazbene kulture (uživo ili na daljinu)
• objasniti obilježja aktivnog učenja u primjeni alata Google Forms
• izraditi kviz te kreirati povratne informacije i kodove za Escape room.

Ova je on line edukacija za vas jer...

• vi ste učitelj koji želi unaprijediti svoje digitalne vještine
• želite upotpuniti način poučavanja i implementirati nove metode
• želite raditi u dinamičnom razredu s aktivnim učenicima
• tražite načine za jednostavnije davanje povratnih informacija učenicima i potičete ih na učenje iz pogrešaka.

Preduvjeti:

• otvoren google račun ako učitelj želi sudjelovati u samostalnom stvaranju novog obrasca uz voditelja.

O Vašem predavaču:

Tina Pajdaš studij Glazbene kulture završila je u Puli. Radi 20 godina u osnovnoj školi i podučava učenike od trećeg do osmog razreda. Provodila je edukacije učitelja i nastavnika za primjenu nacionalnog predmetnog kurikuluma u nastavi. Video lekcijama koje je snimala za vrijeme on line nastave bila je podrška učiteljima i učenicima. Voditelj je različitih školskih projekata. Izvannastavne aktivnosti organizira prema potrebama učenika tako da je u školi bio prisutan pjevački zbor, dramsko – scenska grupa, klapa, orkestar, folklor, tradicijsko pjevanje, školski band, plesna grupa, gitarijada… Mjuzikli i predstave koje ostvaruje s učenicima su njezina velika strast. Veliki je obožavatelj različitih suvremenih načina podučavanja i tehnologije te se u tom segmentu stalno usavršava.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Što je aktivno učenje? (4 min)

• Prezentacija: Kako uče učenici? Što očekujemo od učenika prilikom aktivnog učenja?

1. korak: Postavljanje pitanja (5 minuta)

• Prezentacija: Kako učenici postavljaju pitanja i koji su njihovi interesi.

2. korak: Kviz (16 min)

• Prezentacija: Na koji način učenici istražuju izvore informacija da bi odgovorili na postavljena pitanja o zadanoj temi. Kako analiziraju povratne informacije i na koji način usustavljuju znanje. Analiza primjera kviza za učenike. Stvaranje novog obrasca (kviza) s povratnim informacijama.

Stvaranje novog obrasca (12 min)

• Prezentacija: Vrste pitanja, umetanje fotografije, videozapisa, bodovanje, povratne informacije. Prednosti i nedostaci alata.

3. korak: Escape room (13 min)

• Prezentacija: Što je escape room? Na koji način kviz pretvoriti u escape room. Kako kreirati šifre za prijelaze na sljedeći nivo.

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 – 10 minuta).