PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji upoznat ćete:

• autorice udžbenika „Otkrivamo matematiku“ te kako one gledaju na sadašnjost i budućnost poučavanja matematike u osnovnoj školi
• njihova iskustva i stavove o učenju matematike otkrivanjem
• pojam matematičke komunikacije i kako taj pojam vide autorice udžbenika Otkrivamo matematiku.

Također, moći ćete i:

• postaviti pitanja autoricama udžbenika Otkrivamo matematiku i sudjelovati u diskusiji
• dobiti odgovor na neka pitanja koja su postavljena u dosadašnjim edukacijama autorica.

Ova je online edukacija za vas jer...

• kroz panel susret s autoricama možete uživo vidjeti i osjetiti kako metodičarka matematike, iskusna učiteljica razredne nastave i učiteljica matematike gledaju na mnoge izazove nastave matematike u razrednoj nastavi (npr. prelazak iz 4. u 5. razred, poučavanje geometrije i sl.).

 

O Vašem predavaču:

Dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz metodiku matematike na Odsjeku za učiteljske studije. Područja njezinih znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti jesu: istraživanje matematičkih udžbenika i ostalih resursa za nastavu matematike, matematika u STEM obrazovanju te popularizacija matematike pomoću interdisciplinarnih projekata. Bila je članica PISA-ine radne skupine za matematiku te radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike NCVVO-a. Od 2015. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost JobSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole. Od 2015. suradnica je na interdisciplinarnom projektu Matematička slikovnica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa za nastavu matematike Matematika i škola. Članica je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike u razrednoj nastavi. Zajedno s Gabrielom Žokalj i Tanjom Soucie, autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

Gabriela Žokalj učiteljica je savjetnica u Osnovnoj školi Bogumila Tonija u Samoboru. Tijekom godina neprestano se stručno usavršavala kroz različite edukacije u zemlji i izvan nje. Kao predavač sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama. Niz godina trenerica je Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Posebna područja interesa su područje vrednovanja i profesionalni razvoj učitelja. Ta dva područja promiče kroz vođenje treninga Formativno vrednovanje i Zajednice učitelja. Zajedno sa Sanjom Brajković autorica je knjige Učenje u tijeku. Tijekom 2019. bila je članica radne skupine za vrednovanje u Školi za život. Rado dijeli primjere prakse kroz različite edukacije, objavu priručnika i stručnih članaka. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu. Zajedno s Dubravkom Glasnović Gracin i Tanjom Soucie, autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

Tanja Soucie profesorica je savjetnica u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu gdje predaje matematiku. Voditeljica je metodičkih vježbi za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima završeni Master of Science in Education na Sveučilištu New England u SAD-u. Autorica je i voditeljica projekta Večer matematike. Voditeljica je Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva te je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za Novi Zagreb. Urednica je časopisa Matka u kojem od 2003. godine redovito vodi rubriku Kutak za najmlađe. Surađivala je s NCVVO-om na međunarodnom istraživanju TIMSS te je bila članica radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike. Deset godina bila je članica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Zajedno s dr. sc. Dubravkom Glasnović Gracin i Gabrielom Žokalj autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (10 minuta)

• Prezentacija udžbeničkog kompleta - onako kako ga vide autorice
• Upitnik

Panel rasprava (25 minuta)

• Odgovaranje na pitanja sudionika (neka pitanja su postavljena u prijašnjim edukacijama i sada će biti odgovorena, a ostala pitanja se mogu postaviti tijekom panel susreta)

Završni dio (5 minuta)

• Zaključci

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)