Nove spoznaje u molekularnoj biologiji
Biologija

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• u procesu poučavanja primijeniti nove spoznaje molekularne biologije
• u procesu poučavanja staviti naglasak na razumijevanje čovjekovog utjecaja na održavanje i narušavanje uravnoteženog stanja u prirodi i bioraznolikosti, povezujući učeničko ponašanje i odgovornost s održivim razvojem
• potaknuti učenike na primjenu osnovnih načela i metodologiju znanstvenog istraživanja i kritičko prosuđivanje znanstvenih rezultate te analizu posljedica razvoja znanstvene misli.

Također, moći ćete i:

• lakše ostvarivati propisane odgojno-obrazovne ishode korištenjem spoznaja iz recentnih istraživanja u molekularnoj biologiji

Ova je online edukacija za vas jer:

• želite unaprijediti svoja znanja i vještine
• Vi ste učitelj biologije koji želi saznati o novim spoznajama u molekularnoj biologiji
• Vi ste učitelj koji želi u poučavanju primijeniti suvremene spoznaje molekularne biologije
• Vi ste učitelj koji želi potaknuti učenike da argumentiraju različita mišljenja o etičkim pitanjima u biološkim istraživanjima te ih potaknuti da rezultate bioloških otkrića primijene u svakodnevnom životu uz donošenje odluka o vlastitim postupanjima povezanim s njihovom primjenom.

O Vašem predavaču:

Petra Korać je diplomirala na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine, doktorirala je na istome odsjeku 2007. godine te je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine završila sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u području upravljanja u znanosti.  Od 2012. godine radili na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području molekularne patogeneze tumora.  Kao istraživač do sada je sudjelovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta drži predavanja na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, a uz to sudjeluje u nastavnim programima Medicinskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila više od 30 znanstvenih i stručnih radova i jedno poglavlje u knjizi te je jedna od autorica udžbenika i radne bilježnice Biologija 3.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

PREGLED RECENTNIH ISTRAŽIVANJA (20 minuta)

• Projekt ljudskog genoma
• HapMap
• 1000 Genomes Project
• Sekvenciranje

RAZVOJ GENETIČKOG INŽENJERSTVA

BIOETIČKA PITANJA

KORIŠTENJE RECENTNIH SPOZNAJA MOLEKULARNE BIOLOGIJE U PLANIRANJU OSTVARIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA (10 minuta)

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta)