PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukacije upoznat ćete:

• novi koncept udžbenika iz Politike i gospodarstva osmišljen prema kurikulumu
• specifičnosti udžbenika (riznice znanja, aktivnosti, grafičko i likovno oblikovanje)
• različite strategije učenja i poučavanja
• formativno vrednovanje
• digitalne sadržaje.

Također, moći ćete i:

• uočiti usmjerenost na aktivno uključivanje učenika u nastavni proces
• upoznati međupredmetne teme
• upoznati bogatstvo materijala koji omogućuju formativno vrednovanje.

Ova je online edukacija za vas jer:

• u pristupu usmjerenom na učenika potiču se različite strategije učenja i poučavanja pa tako i načini praćenja i vrednovanja učeničkog rada
• edukacija daje odgovore na moguće nedoumice koje se javljaju u uporabi formativnog vrednovanja.

 

O Vašem predavaču:

Ana Knežević-Hesky profesorica je savjetnica, radi u dvije srednje škole, Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i Srednjoj školi Oroslavje. Tijekom godina predavala je sociologiju, politiku i gospodarstvo te etiku. Niz godina usavršavala se u području ljudskih prava, bila županijska voditeljica za građanski odgoj. Sudjelovala je u nizu projekata na državnim smotrama (Projekt građanin, Simulirana sjednica Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola), vodila učenike u Europski parlament. Voditeljica je volonterskih klubova u školama gdje radi. Autorica je udžbenika iz politike i gospodarstva za gimnazije i udžbenika iz politike i gospodarstva za trogodišnje škole nakladničke kuće Alfa. U organizaciji Alfe održala je velik broj predavanja iz područja socijalne psihologije.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


Uvodni dio (50 minuta)

• prezentacija: cilj predavanja
• prezentacija: teorijska uporišta, specifičnosti, prikaz materijala
• digitalni sadržaji

Završni dio (10 minuta)

• prezentacija: završni dio
• odgovaranje na pitanja.