TAJNA JE U NOTAMA / NOVE METODE AKTIVNOG SLUŠANJA GLAZBE NA SATU GLAZBENE KULTURE
Zbirka pjesama za djecu / Prikaz nove knjige iz metodike glazbene kulture

PROGRAM I RASPORED WEBINARA - 1. DIO

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• upotpuniti nastavu novim pjesmama, klavirskim pratnjama i audiomatricama
• kod učenika unaprijediti ritam, izgovor i intonaciju
• primijeniti proces obrade dječje pjesme na kreativan način
• iskoristiti i unaprijediti međupredmetnu povezanost.

Također, moći ćete i:

• kreirati vlastiti projekt
• dobiti ideje za izvođenje pjesama na različitim područjima
• povezati različite vidove nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Ova je online edukacija za vas jer:

• ste učitelj koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva
• ste učitelj koji aktivno uključuje učenike u zanimljive i korisne projekte
• ste učitelj koji želi unaprijediti kvalitetu svoje nastave novim materijalima
• želite osvijestiti važnost suradnje među učenicima
• želite svojim učenicima osigurati kreativnu nastavu. 

O Vašem predavaču:

Andreja Gribl magistrica je klavira i glazbene pedagogije. Radi u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku kao profesorica klavira i korepetitorica dječjeg zbora mlađeg uzrasta, a na Akademiji za umjetnost i kulturu radi kao umjetnička suradnica. Aktivno se bavi skladanjem (piše za razne instrumentalne i vokalne sastave, klasičnu i komercijalnu glazbu). Dobitnica je više domaćih i inozemnih nagrada za svoje kompozicije.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (2.5 minute)

SADRŽAJ ZBIRKE (12.5 minuta)

PRIMJENA I IDEJE ZA KORIŠTENJE ZBIRKE (20 minuta)

ZAKLJUČAK (2 minute)

PROGRAM I RASPORED WEBINARA - 2. DIO

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• objasniti aktivno slušanje na satu iz perspektive glazbene pedagogije, psihologije i psihologije glazbe
• opisati višemodalnost i višemodalno učenje te konstruirati ideje o primjeni istog u nastavi glazbene kulture
• razlikovati razine glazbene prijemčivosti kao važan faktor kod izrade priprema i strukturiranja programa rada.

Također, moći ćete i:

• objasniti znanstvenu utemeljenost emocionalno-spoznajnog slušanja glazbe u nastavi
• razlikovati razine slušanja i analize glazbe na satu Glazbene kulture.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj razredne nastave ili nastavnik glazbene kulture koji želi unaprijediti svoj rad i uvesti nove kreativne pristupe u radu.

Preduvjeti:

• Za ovu temu potrebno je poznavati osnove metodike nastave glazbene kulture.

O Vašem predavaču:

Slavica Gilić završila je studij glazbene pedagogije i muzikoterapije te usavršavanje iz elektroničke glazbe. Predaje glazbenu kulturu u školi i Elemente muzikoterapije na Muzičkoj akademiji u Puli. Autorica je više objavljenih stručnih radova, recenzija i monografija te organizatorica nekoliko edukacija na temu body percussiona sa stranim predavačem.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


PREDSTAVLJANJE AUTORA KNJIGE, DR. SABINE VIDULIN (3 minute)

ŠTO JE EMOCIONALNO-SPOZNAJNO SLUŠANJE GLAZBE, ŠTO JE VIŠEMODALNOST I KOJE SU RAZINE PRIJEMČIVOSTI GLAZBE? (10 minuta)

ZAKLJUČAK I INFORMACIJE (3 minute)