SMIJE LI SE RAČUNATI NA PRSTE?
Upotreba konkretnih resursa u početnoj nastavi matematike

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije upoznat ćete:

• teorijska uporišta koja promiču uporabu konkretnog materijala u nastavi
• smjernice kako riješiti moguće probleme
• ideje za korištenje konkretnih materijala
• kako se korištenje didaktičkog materijala potiče u udžbenicima Otkrivamo matematiku.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite primjere za korištenje didaktičkog materijala od 1. do 4. razreda
• otkloniti prepreke u korištenju konkretnog materijala.

Ova je online edukacija za vas jer:

• u pristupu usmjerenom na dijete potiču se različite strategije učenja i poučavanja pa tako i rad s didaktičkim materijalom
• edukacija daje odgovore na moguće nedoumice koje se javljaju u radu s konkretnim materijalom.

O Vašem predavaču:

Gabriela Žokalj, je učiteljica savjetnica u Osnovnoj školi Bogumila Tonija u Samoboru. Tijekom godina neprestano se stručno usavršavala kroz različite edukacije u zemlji i izvan nje. Kao predavač sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama. Niz godina trenerica je Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Posebna područja interesa su područje vrednovanja i profesionalni razvoj učitelja. Ta dva područja promiče kroz vođenje treninga Formativno vrednovanje i Zajednice učitelja. Zajedno sa Sanjom Brajković autorica je knjige Učenje u tijeku. Tijekom 2019. bila je članica radne skupine za vrednovanje u Školi za život. Rado dijeli primjere prakse kroz različite edukacije, objavu priručnika i stručnih članaka. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu. Zajedno s Dubravkom Glasnović Gracin i Tanjom Soucie, autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• anketa: moguće prepreke u korištenju didaktičkog materijala

UPOTREBA KONKRETNIH MATERIJALA U NASTAVI MATEMATIKE (20 minuta)

• prezentacija: teorijska uporišta, uklanjanje prepreka i primjeri

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• upitnik: Smije li se računati na prste?

• prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).