GEOMETRIJA - ZANEMARENI DIO NASTAVE MATEMATIKE?

Gradim, slažem, promatram

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije upoznat ćete:

• karakteristike kvalitetnog matematičkog obrazovanja vezanog uz geometrijske sadržaje
• Van Hieleovu teoriju razvoja geometrijskog mišljenja i njezin utjecaj na nastavu
• nove ideje kako obogatiti poučavanje geometrijskih sadržaja
• kako je poučavanje geometrijskih sadržaja osmišljeno u udžbenicima Otkrivamo matematiku i zašto baš tako.

Također, moći ćete i:

• prepoznati na kojoj se razini geometrijskog mišljenja nalaze vaši učenici
• osmisliti aktivnosti koje će im pomoći prijeći na višu razinu od one na kojoj jesu.

Ova je online edukacija za vas jer:

• je geometrija često zanemaren dio nastave, a izuzetno je važna za razvoj prostornog zora
• predavanje pruža nove primjere koji bi se mogli upotrijebiti u nastavnoj praksi.

O Vašem predavaču:

Tanja Soucie profesorica je savjetnica u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu gdje predaje matematiku. Voditeljica je metodičkih vježbi za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima završeni Master of Science in Education na Sveučilištu New England u SAD-u. Autorica je i voditeljica projekta Večer matematike. Voditeljica je Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva te je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za Novi Zagreb. Urednica je časopisa Matka u kojem od 2003. godine redovito vodi rubriku Kutak za najmlađe. Surađivala je s NCVVO-om na međunarodnom istraživanju TIMSS te je bila članica radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike. Deset godina bila je članica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Zajedno s dr. sc. Dubravkom Glasnović Gracin i Gabrielom Žokalj autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija: položaj geometrije u nastavi matematike
• upitnik: Kakva su vaša iskustva i stavovi prema nastavi geometrije?

PRIKAZI PODATAKA I KONKRETNI MATERIJALI (30 MINUTA)

•prezentacija: prostorni zor i Van Hieleova teorija te konkretni zadatci i aktivnosti koje pomažu u razvoju prostornog zora i prelaženje na višu razinu geometrijskog mišljenja

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• upitnik: S kojim se poteškoćama susrećete u poučavanju geometrije?
• prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).