TO NIJE FER! ILI IPAK JE? ISTRAŽI POKUSOM.

Vjerojatnost u razrednoj nastavi

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukacije upoznat ćete:

• osnove metodike nastave vjerojatnosti za razrednu nastavu
• smjernice kako učenici trebaju određivati i argumentirati je li događaj moguć ili nemoguć te opisivati vjerojatnost događaja
• nove ideje kako upotrijebiti konkretne materijale u nastavi vjerojatnosti
• kako je poučavanje vjerojatnosti osmišljeno u udžbenicima Otkrivamo matematiku.

Također, moći ćete i:

• povezati nastavu vjerojatnosti s drugim odgojno-obrazovnim područjima (bit će predstavljen primjer matematičke slikovnice osmišljene za Međunarodni dan biološke raznolikosti)
• osmisliti vlastite aktivnosti koje možete provoditi i kada vjerojatnost nije glavni cilj sata.

Ova je online edukacija za vas jer:

• je vjerojatnost prema novom Kurikulumu za matematiku dio razredne nastave matematike, a mnogi učitelji nisu slušali metodiku nastave vjerojatnosti
• predavanje pruža nove primjere koji bi se mogli upotrijebiti u nastavnoj praksi.

O Vašem predavaču:

Tanja Soucie profesorica je savjetnica u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu gdje predaje matematiku. Voditeljica je metodičkih vježbi za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima završeni Master of Science in Education na Sveučilištu New England u SAD-u. Autorica je i voditeljica projekta Večer matematike. Voditeljica je Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva te je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za Novi Zagreb. Urednica je časopisa Matka u kojem od 2003. godine redovito vodi rubriku Kutak za najmlađe. Surađivala je s NCVVO-om na međunarodnom istraživanju TIMSS te je bila članica radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike. Deset godina bila je članica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Zajedno s dr. sc. Dubravkom Glasnović Gracin i Gabrielom Žokalj autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• upitnik: kakva su vaša iskustva s metodikom nastave vjerojatnosti

PRIKAZI PODATAKA I KONKRETNI MATERIJALI (40 minuta)

• prezentacija: vjerojatnost, metodičke smjernice i primjeri

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• upitnik: što očekujete da će učenicima biti najteže iz područja vjerojatnosti
• prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).