PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ovog online predstavljanja, razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• Alfinu podršku i nastavne materijale za odgojne predmete
• prednosti detaljno razrađenih ishoda i međupredmetnih tema
• kako lakše i jednostavnije vrednovati po novim predmetnim kurikulima.

Također, moći ćete i:

• sigurnije i pouzdanije započeti novu nastavnu godinu
• kvalitetnije provoditi formativno vrednovanje svojih učenika.

Ova je on line edukacija za vas jer...

• Vi ste učitelj koji se mora kvalitetno pripremiti za nastavni proces a da biste to bili u mogućnosti bez prevelikog stresa pokazat ćemo vam gdje se nalaze svi materijali za podršku u Vašoj pripremi.

O Vašim predavačicama:

Diana Atanasov-Piljek diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Polaznica je doktorskog studija Rani odgoj i primarno obrazovanje. Bila je djelatnica OŠ dr. Ivana Merza, OŠ D. Domjanića, OŠ M. Gupca (hrv. škola na engleskom jeziku) i Centra za kulturu i umjetnost (Križanićeva). Na Učiteljskom fakultetu je od 1996. godine. Nositeljica je kolegija Glazbena kultura i Metodika glazbene kulture; mentorica stotinjak diplomskih radova. Ispitivačica je Metodike glazbene kulture na državnim stručnim ispitima magistara primarnog obrazovanja. Autorica je triju udžbenika i metodičkih priručnika za učitelje koji su zastupljeni u nastavi petnaestak godina, znanstvenih i stručnih članaka, skripti, recenzentica raznovrsnih izdanja iz područja metodike glazbene kulture, predavačica na više stotina stručnih skupova za učitelje, organizirala je i sudjelovala na više međunarodnih glazbenih simpozija.

Lidija Križanić učiteljica je razredne nastave u OŠ „Ljubo Babić“ u Jastrebarskom. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. 2019. godine napredovala je u zvanje savjetnice. Autorica je metodičkih priručnika iz Likovne kulture prema nastavnom planu i programu te nove serije priručnika prema Kurikulumu nastavnoga predmeta Likovna kultura. Održala je niz predavanja na županijskim stručnim vijećima za učitelje razredne nastave, te predavanja i radionice za učitelje u BIH.
Suautorica je udžbenika Priroda i društvo 1, 2 i 3. Više godina bila je koordinatorica državnog projekta „Misaona igra go“, sudionica i organizatorica turnira te se sa svojim učenicima plasirala na Državno i Europsko natjecanje u gou.
Dobitnica je nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za 2019. i 2020. godinu za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike. Od područja posebnih interesa uz dječje likovno stvaralaštvo izdvaja proučavanje i provjeravanje u praksi drugačijih oblika rada i strategija poučavanja od uobičajenih s ciljem prevladavanja nedostataka predmetno-satnog sustava.

Biljana Bagarić Ivezić je magistra primarnog obrazovanja, a diplomirala je 2011. godine na Učiteljskom fakultetu, odsjek Čakovec. Radi kao učiteljica razredne nastave u kombiniranom odjelu 2. i 4. razreda u Područnoj školi Poljanski Lug pokraj Vrbovca. Završila je Osnovni i Napredni program Medijacije Foruma za slobodu odgoja i stekla kompetencije za vođenje izvannastavne skupine Mali medijatori usmjerene na učenje asertivne komunikacije i nenasilno rješavanje sukoba. Dobitnica je Forumovog priznanja „Stjepan Cipek“ za Forumovu učiteljicu godine 2020. Autorica je triju Metodičkih preporuka Škole za život i nekoliko stručnih članaka. U radu rado koristi digitalne alate, a sva svoja znanja o njima je stekla kroz projekt Webučionica Sandre Vuk. Posljednjih godinu dana radi i kao Alfin učitelj suradnik kroz izradu nastavnih priprema i digitalnih sadržaje za Sat razrednika, snimanje video lekcija uz udžbenik Škrinjica slova i riječi 2 te dijeljenjem primjera dobre prakse u Facebook grupi Alfa razredna nastava. U nastavi se aktivno koristi platformom mozaBook za koju smatra da iznimno doprinosi kvaliteti nastave.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A UVOD (5 minuta)

B GLAZBENA KULTURA (20 minuta)

C LIKOVNA KULTURA (20 minuta)

D SAT RAZREDNIKA (10 minuta)

E TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (5 minuta)