Od priča do otkrića
Primjeri projektne nastave Prirode i društva

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / upoznat ćete:

• projektnu nastavu na primjerima iz prakse
• etape istraživačkog pristupa
• kako istraživačkim pristupom ostvariti ishode svih koncepata
• pratiti ostvarenost projekta od ideje, preko realizacije do materijalizacije i produkta.

Također, moći ćete i:

• uočiti svrhovitost projektnog učenja
• povezati koncepte s brojnim životnim situacijama
• interdisciplinarno pristupiti temama Moj zavičaj i Moja županija
• na primjerima uočiti dobrobiti integriranosti sadržaja i projektne nastave PiD-a.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj koji želi proširiti vlastite spoznaje o projektnoj nastavi Prirode i društva
• Vi ste učitelj koji želi koncepte Organiziranost svijeta oko nas, Promjene i odnosi te Pojedinac i društvo realizirati istraživačkim učenjem.

Preduvjeti:  

• učitelj razredne nastave.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pročitati obilježja i odgojno-obrazovne ishode koncepata Organiziranost svijeta oko nas, Promjene i odnosi, Pojedinac i društvo, Istraživački pristup.

O Vašem predavaču:

Marija Lesandrić, mag. prim. educ, Montessori pedagog, učiteljica je razredne nastave u OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci. Doktorandica je na Filozofskom fakultetu u Osijeku i vanjska suradnica na Učiteljskom studiju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Ondje surađuje na izvođenju kolegija: Metodičke vježbe Prirode i društva, Istraživačka nastava Prirode i društva, Integrirana nastava i Suvremene nastavne strategije. Jedna je od autorica udžbenika Priroda, društvo i ja za 3. razred. Napisala je i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova i poglavlja knjiga, a autorica je i digitalnih materijala koji prate udžbeničke serije. Aktivna je sudionica međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija te Erasmus+ projekata. Dobitnica je nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za 2020. za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike te Vukovarsko-srijemske županije za mentorstvo učenicima koji su postigli nacionalni uspjeh.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvod: Što je projektna nastava? (10 min)
Prezentacija: Od priča do otkrića (vođena priča uz primjere iz prakse) (35 min)
Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 min)
Rješavanje upitnika: Evaluacija predavanja (5 min)