PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete / znat ćete / razumjet ćete:

• što je kreativnost i kako je primjenjivati u nastavi književnosti
• koji su ključni koncepti u kreativnom pristupu nastavi književnosti
• ideje o aktivnostima koje potiču kreativni pristup književnosti i čitanju.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite aktivnosti na nastavi književnosti koje potiču razvoj čitanja s razumijevanjem, interaktivni odnos prema tekstu, kao i ljubav prema čitanju i knjizi.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• današnje generacije zahtijevaju drugačiji, inovativan i interaktivni pristup nastavi i poučavanju, posebice nastavi književnosti, knjizi i čitanju.
• na ovoj edukaciji dobit ćete niz smjernica i primjera aktivnosti čiji je cilj osuvremeniti nastavu književnosti za nove generacije.

Poželjno je prije online poduke napraviti sljedeće:

• promisliti o vlastitom stavu spram kreativnosti: tko sve može biti kreativan i koje su osobine kreativnog pojedinca?
• promisliti o kreativnosti u nastavi književnosti: ostvaruje li se ona samo kroz (dječje) stvaralaštvo ili je moguće kreativnost učenika poticati i drugačijim, kreativnim satima književnosti?

O Vašem predavaču:

Marina Gabelica književna je kritičarka, književna i filmska metodičarka. Radi kao docentica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz područja dječje književnosti i medija. U svom stručnom i profesionalnom radu bavi se poticanjem čitateljske, filmske i medijske pismenosti. Bila je članica više komisija za dodjelu književnih nagrada u Hrvatskoj i regiji, članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti i Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade.
Uz znanstvene i stručne radove, suautorica je (uz Dubravku Težak) sveučilišnog udžbenika Kreativni pristup lektiri. Devet godina na Učiteljskom fakultetu vodi kolegij Kreativni pristup lektiri u sklopu kojeg razvija i promiče nove pristupe nastavi književnosti.
Suautorica je nekoliko udžbenika za hrvatski jezik, a ponajviše je ponosna na serijal Škrinjica slova i riječi jer se iza njega skriva mnoštvo iskustava i ideja koje je stjecala tijekom obrazovanja, ali i tijekom neposrednog učiteljskog i nastavničkog rada.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (10 minuta)

• anketa: je li kreativnost urođena ili se može razvijati?
• Teorijska uporišta. Što je kreativnost i tko su kreativni pojedinci?

Temeljni koncepti nastave književnosti – doživljaj djela (20 minuta)

• Doživljaj djela – važnost imerzije
• Primjeri postizanja imerzije za dublji doživljaj djela

Temeljni koncepti nastave književnosti – spoznaja djela (20 minuta)

• Spoznaja djela – holistički pristup u nastavi književnosti
• Primjeri razvoja praktične pismenosti
• Spoznaja djela – interaktivni pristup u nastavi književnosti
• Primjeri učenikovog interaktivnog odnosa prema tekstu

Temeljni koncepti nastave književnosti – stvaralaštvo (5 minuta)

• Primjeri učeničkog stvaralaštva na nastavi književnosti

Završni dio (5 min)

• Zaključak