NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

RAZVOJ EMOCIJA I UZROK PROBLEMA DJECE U ŠKOLI
Vršnjački odnosi

14. ožujak 2022.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. paed. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

BOLJE RAZUMIJEVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Teškoće učenika s teškoćama

21. veljače 2022.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. paed. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

MENTALNO ZDRAVLJE - COVID I PODRŠKA
Kako smo?
 
17. veljače 2022.
Predavačica: Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

MENTALNO ZDRAVLJE NA POSLU - OPĆE TEHNIKE
Kako poboljšati mentalno zdravlje?
 
10. veljače 2022.
Predavačica: Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

SPECIFIČNOSTI UVJETA ODRASTANJA DJECE IZ OBITELJI KOJE SE NALAZE U TRETMANU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
Obiteljske prilike i odrastanje djece

7. veljače 2022.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. paed. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

DOBRA KOMUNIKACIJA - PUT DO USPJEHA
Kako poboljšati komunikaciju s roditeljima učenika?
 
27. siječnja 2022.
Predavačica: Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

SWOT ANALIZA UČENIKA I RAZREDA U CILJU PODIZANJA KVALITETE NASTAVNOG PROCESA
Iskorištavanje snaga i prilika te kako izbjeći prijetnje i slabosti
 
17. siječnja 2022.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. paed. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

KAKO PRIČANJEM PRIČA POTICATI RAZVOJ KOMUNIKACIJE, SAMOPOUZDANJA, EMOCIJA, TOLERANCIJE I RJEŠAVANJA SUKOBA KOD DJECE
Primjena priča u radu s djecom 
 
3. siječnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. pead. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

SUOSJEĆANJE
Suosjećanje prema drugima i sebi
 
30. prosinca 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. pead. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

SAMOMOTIVACIJA
Promišljanje i osvješćivanje motivacije za rad
 
29. prosinca 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. pead. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

SAMOSVIJEST I SAMOPOUZDANJE
Promišljanje i osvješćivanje pojma o sebi
 
28. prosinca 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. pead. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJE

DISCIPLINA, DOSLJEDNOST I JASNE GRANICE U ODGOJU
Prevencija neprihvatljivih ponašanja
 
29. studenoga 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. pead. soc.
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

UČITE IH DA BUDU SRETNI
Prepoznavanje signala i potreba djeca
 
24. svibnja 2021.
Predavčica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

KOMUNIKACIJA U KONFLIKTNIM SITUACIJAMA IZMEĐU UČITELJA I RODITELJA TE TIME POVEĆAN UČITELJSKI STRES
Stručne kompetencije

17. svibnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK)
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

ODGOJNI STIL UČITELJA U NASTAVNOM PROCESU - DOBRE I LOŠE STRANE
Stručne kompetencije
 
10. svibnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

UČENJE SOCIJALNIH VJEŠTINA I GOTOVE CJELINE ZA SAT RAZREDNIKA
Osnaživanje i edukacija učitelja u održavanju sata razrednika i međupredmetnih tema

3. svibnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

VAŽNOST PREPOZNAVANJA NEGATIVNIH ODNOSA MEĐU VRŠNJACIMA I INTERVENCIJA
Preventivni program

27. travnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

ZBORNICA KAO TIM
Načini uspostavljanja dobrih odnosa u kolektivu

19. travnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA S UČENICIMA I STVARANJE DOBRIH ODNOSA
Načini uspostavljanja boljih odnosa i rješavanje sukoba

12. travnja 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

AGRESIVNOST DJECE U NASTAVI
Koja je moja uloga i što činiti?
 
29. ožujka 2021.
Predavačica: Matea Rukavina, mag. paed. soc. 
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

STRATEGIJE RJEŠAVANJA SUKOBA S RODITELJIMA
Načini uspostavljanja boljih odnosa i rješavanja sukoba

29. ožujka 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

PROBLEMI USAMLJENE DJECE, SOCIJALNO IZOLIRANE OD VRŠNJAKA U ŠKOLI
Briga za pravilan psihosocijalni rast i razvoj djece
 
15. ožujka 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK) 
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

ALATI I TEHNIKE UPRAVLJANJA ŠKOLSKOM I RAZREDNOM KLIMOM
Stvaranjem pozitivnog ozračja stvaramo dobre odnose među učenicima i potičemo njihovo aktivno sudjelovanje u nastavi
 
15. veljače 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK) 
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS / RAZREDNIČKI IZAZOVI

SURADNJA ILI PARTNERSTVO S RODITELJIMA
Koliko smo motivirani za pogled iz druge perspektive?
 
9. ožujka 2021.
Predavačica: Valerija Baran, prof. pedagogije
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

SAMOPOŠTOVANJE I STRES NA POSLU
Osobni resursi u nošenju sa stresom
 
8. ožujka 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK)
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

TKO SAM JA?
Uloga učitelja/nastavnika u nastavnom procesu i etički kodeks

1. ožujka 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

NASTAVNE KOMPETENCIJEMODUL: SOFT SKILLS

SURADNJA S RODITELJIMA?
Koliko smo motivirani za pogled iz druge perspektive?

22. veljače 2021.
Predavačica: Sonja Jarebica, mag. soc. pedagogije (Udruga TI SI OK
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.