TKO SAM JA?
Uloga učitelja/nastavnika u nastavnom procesu i etički kodeks

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete / moći ćete:

• standarde i karakteristike uspješne suvremene pedagoške prakse
• razlikovati osobnu i društvenu odgovornost
• osnove profesionalne etike i preuzimanja odgovornosti
• pojam znanja o sebi (znanja, vrijednosti i očekivanja od sebe).

Također, moći ćete i:

• osvijestiti svoje kompetencije da aktivno i efikasno djelujete
• spoznati važnost preuzimanja vlastite odgovornosti.

Ova je online edukacija za vas jer

• primjena profesionalne etike u radu s učenicima osigurava zadovoljstvo u radu
• preuzimanjem odgovornosti iskazujemo visoki nivo osobne i profesionalne kompetencije.

Preduvjeti:

• poznavanje etičkog kodeksa pedagoške prakse.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• prepoznati vlastite kompetencije u radu
• osvijestiti osobnu i društvenu odgovornost kroz konkretno iskustvo u profesionalnom radu.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• prisjetiti se konkretnog iskustva gdje je preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke potvrdilo vašu profesionalnost.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• Suvremena pedagoška praksa

B (10 minuta)

• Moralne obaveze i profesionalna etika

C (10 minuta)

• Osobna i društvena odgovornost

D (10 minuta)

• Pojam o sebi aspekti i dimenzije

E (10 minuta)

• Novi odnos prema sebi

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr