PROBLEMI USAMLJENE DJECE, SOCIJALNO IZOLIRANE OD VRŠNJAKA U ŠKOLI
Briga za pravilan psihosocijalni rast i razvoj djece
 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• uvid u potrebe pripadanja i zadovoljavanje vlastitih potreba i potreba djece
• odnose s vršnjacima i probleme usamljene djece povezane s problemima u odrastanju
• prepoznati znakove emocionalne i socijalne usamljenosti djece u razredu/školi
• načine kako učitelji mogu pomoći kod usamljene djece te poboljšati odnose u razredu

Također, moći ćete i:

• osvijestiti važnost prepoznavanja osjećaja zabrinutosti i bespomoćnosti djece
• povezati razloge sukoba među vršnjacima.

Ova je online edukacija za vas jer...

• je jedna od važnijih osobina učitelja upravo sposobnost upravljanja razrednom klimom
• ćete moći osvijestiti važnost prihvaćanja različitosti među učenicima
• ste učitelj koji stvara emocionalnu klimu ugode kojom se osigurava kvaliteta nastave i aktivno uključivanje učenika u rad i omogućava uspjeh svih učenika prema njihovim sposobnostima i interesu.

Poželjno je prije edukacije:

• prisjetiti se načina na koji ste pozitivno utjecali na stvaranje tople i ugodne klime u razredu.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• prepoznati u vlastitom razredu/školi djecu koja su izolirana od vršnjaka.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• Potreba za pripadanjem

B (10 minuta)

• Stvaranje odnosa s vršnjacima

C (10 minuta)

• Usamljenost - oblici i uzroci

D (10 minuta)

• Socijalna i emocionalna usamljenost

E (10 minuta)

• Načini kako učitelji mogu pomoći djeci koja se osjećaju u usamljena

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr