SAMOPOŠTOVANJE I STRES NA POSLU
Osobni resursi u nošenju sa stresom

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete / moći ćete:

• definirati pojam samopoštovanja, samosvijesti i samopouzdanja
• prepoznati uzroke vlastitog niskog samopouzdanja te obilježja visokog samopouzdanja
• upoznati izvore, simptome i efekte stresa u školskom ozračju te opasnosti sagorijevanja na poslu.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti pojam o sebi
• povezati faktore stresa koji utječu na naše ponašanje (uvjerenja, očekivanja...).

Ova je online edukacija za vas jer

• će se prikazati načini upravljanja stresom i načini samopomoći.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• prepoznati učestalost vlastitih stresnih situacija i izvore stresa
• osvijestiti osobne načine samopomoći u stresnim situacijama.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• ispuniti test Rosenbergova skala samopoštovanja i provjeriti svoje rezultate.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• svijest i pojam o sebi

B (10 minuta)

• samopoštovanje i samopouzdanje (uzroci niskog samopouzdanja i loše slike o sebi)

C (10 minuta)

• samopoštovanje i samopouzdanje (uzroci niskog samopouzdanja i loše slike o sebi)Osobna i društvena odgovornost

D (10 minuta)

• Kako si pomoći u stresnim situacijama?

E (10 minuta)

• mogući načini samopomoći

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr