STRATEGIJE RJEŠAVANJA SUKOBA S RODITELJIMA
Načini uspostavljanja boljih odnosa i rješavanja sukoba

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / upoznat ćete:

• važnost uzajamnog poštovanja, dijeljenja informacija, znanja, osjećaja i odnosa između učitelja i roditelja
• prepoznavanje komunikacije koja vodi eskalaciji sukoba, odnosno smirivanju sukoba
• prijestupe i mogućnosti rješavanja sukoba
• osnovne korake prepoznavanja agresivnog ponašanja roditelja, pristup i strategije rješavanja sukoba.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti važnost dobrog odnosa s roditeljima
• povezati osjećaj ljutnje u komunikaciji s roditeljima i upotrebu asertivne komunikacije koja pomaže u rješavanju problema.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• možete promišljati o mogućim strategijama prilikom prepoznavanja nesporazuma s roditeljima.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• promisliti o roditeljima s kojima je komunikacija otežana.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• promisliti o načinima komunikacije u rješavanju sukoba.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• prepoznavanje stila roditeljstva i njegova utjecaja na pojavnost sukoba

B (10 minuta)

• prepreke u komunikaciji i rješavanju sukoba

C (10 minuta)

• prepoznavanje nasilničkog ponašanja roditelja i suočavanje s njima

D (10 minuta)

• proces promjene u odnosima s roditeljima

E (10 minuta)

• načini strategija i rješavanja sukoba s roditeljima

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr