PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete:

• ulogu škole/učitelja u učenju i ovladavanju socijalnih vještina kod djece
• važnost vršnjačkih odnosa u cilju izgradnje vlastite slike učenika o sebi kao poželjnoj osobi u društvu
• o ovladavanju načina učenja socijalnih vještina kod učenika i omogućavanju učenicima da iste koriste i budu socijalno kompetentni
• načine kako učitelji mogu pomoći učenicima u razvoju socijalne kompetencije.

Također, moći ćete i:

• kroz iskustvene vježbe i gotove materijale realizirati planirane aktivnosti učenja socijalnih vještina
• kroz iskustvene vježbe za radionice osvijestiti važnost učenja socijalnih vještina kod djece.

Ova je online edukacija za vas jer...

• osnažuje, educira i pomaže učiteljima u realizaciji gotovih cjelina za sat razrednika i međupredmetnih tema osobnog rasta i razvoja djece.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• promisliti o vlastitim resursima, znanjima i vještinama u kvalitetnoj provedbi sata razrednika/međupredmetnih tema.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pogledati literaturu povezanu s učenjem socijalnih vještina.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• značaj i važnost učenja socijalnih vještina

B (10 minuta)

• vježbe i primjeri razvoja samopouzdanja i samopoštovanja

C (10 minuta)

• vježbe i primjeri razvoja komunikacijskih vještina i aktivnog slušanja

D (10 minuta)

• vježbe i primjeri učenja misli, osjećaja i ponašanja, emocija, empatije i pomaganja

E (10 minuta)

• vježbe i primjeri razvoja rješavanja nesporazuma, sukoba, donošenja odluka, sustava vrijednosti

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr