PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / upoznat ćete:

• osnovna obilježja timskog rada i uloge svakog člana u stvaranju zajedničkog cilja
• faktore utjecaja na loše interpersonalne odnose (naši stavovi, uvjerenja, očekivanja, vlastito samopouzdanje…) te vlastito preispitivanje istih u cilju prepoznavanja odnosa s kolegama i stvaranja pozitivnog ozračja školske klime
• zbornica „kao tim“, prepoznavanje i prihvaćanje različitosti kolektiva i korištenje pozitivnih resursa pojedinca u stvaranju zajedničkog cilja.

Također, moći ćete i:

• kroz iskustvenu vježbu osvijestiti važnost prepoznavanja i uvažavanja različitosti
• kroz iskustvenu vježbu osvijestiti važnost izražavanja misli i osjećaja u timskom radu i mogućnost boljeg upoznavanja s kolegama.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• školska klima i ukupno radno ozračje važan su čimbenik uspješne škole, koja osigurava sigurne uvjete za odrastanje djece.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• obilježja kvalitetnih timova

B (10 minuta)

• uzroci stresa na poslu povezani kvalitetom međuljudskih odnosa

C (10 minuta)

• kako naši stavovi i očekivanja od kolega, nas samih, škole i života utječu na dinamiku odnosa u školi

D (10 minuta)

• proces promjene kroz promišljanje o odnosima kroz iskustvenu vježbu

E (10 minuta)

• komunikacija kao instrument dobrih odnosa, promišljanja o potrebi pripadanja, prihvaćanja i samoaktualizacije u školskom okruženju

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).