Suradnja s roditeljima
Asertivna komunikacija, prevencija nesporazuma i sukoba

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete:

• važnost kvalitetne suradnje s roditeljima
• razlike u stavljanju vlastitih i tuđih potreba u komunikaciji i suradnji s roditeljima
• važnost odabira asertivne komunikacije u uspostavljanju odnosa, rješavanju problema
• osnovna obilježja partnerskog odnosa.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti svoje kompetencije u ostvarivanju odgojno obrazovnih ciljeva
• spoznati značaj vlastite komunikacije u stvaranju suradnje i interpersonalnih odnosa.

Ova je online edukacija za vas jer

• učitelj iskrenom i otvorenom suradnjom dobiva informacije od roditelja o djetetu
• učitelj stvaranjem dobrih odnosa s roditeljima kao partnerima osigurava i povoljne uvjete za razvoj djeteta
• učitelj može prevenirati moguće nesporazume i sukobe s roditeljima te iste rješavati.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• prepoznati vlastite odnose i oblike suradnje s roditeljima u svom razrednom odjelu
• identificirati roditelje s kojima bi suradnju trebalo unaprijediti.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• promisliti o razlozima zbog čega je suradnja s pojedinim roditeljem krenula krivo
• upisati u ponuđenu tablicu vlastite kompetencije u stvaranju odnosa s roditeljima. TABLICA

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• Pretpostavke i obilježja dobre suradnje
• Upoznavanje s oblicima i načinima suradnje

B (15 minuta)

• Prepoznavanje vlastitih osobina potrebnih u suradnji s drugima

C (25 minuta)

• Stilovi komunikacije (naglasak na obilježja asertivne komunikacije) i prepoznavanje nivoa razvijenih komunikacijskih vještina

D (35 minuta)

• Kako učinkovito slušati roditelja - vježba „Kako sam dobio ime?“

E (45 minuta)

• Prepoznavanje mogućih uzroka loše suradnje i sukoba u komunikaciji

F (55 minuta)

• Prepoznavanje osobnih kompetencija u stvaranju odnosa s roditeljima - iz upitnika

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).