PROBLEMI USAMLJENE DJECE, SOCIJALNO IZOLIRANE OD VRŠNJAKA U ŠKOLI
Briga za pravilan psihosocijalni rast i razvoj djece
 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete:

• razliku između upravljanja razrednom klimom i discipline
• obilježja kvalitetne nastave
• koje dobre osobine učitelja su važne u upravljanju razrednom klimom
• obilježja učitelja u uspostavi autoriteta u nastavi.

Također, moći ćete i:

• prepoznati vlastiti odgojni stil poučavanja tehnika i postupaka uspostavljanja razrednom klimom
• povezati važnost stvaranja dobrih interpersonalnih odnosa među učenicima koji doprinose ugodnoj razrednoj klimi.

Ova je online edukacija za vas jer...

• je jedna od važnijih osobina učitelja upravo sposobnost upravljanja razrednom klimom.
• ćete moći osvijestiti važnost prihvaćanja različitosti među učenicima.
• ste učitelj koji stvara emocionalnu klimu ugode kojom se osigurava kvaliteta nastave i aktivno uključivanje učenika u rad i omogućava uspjeh svih učenika prema njihovim sposobnostima i interesu.

Preduvjeti:

• iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ).

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• razmisliti o vlastitom načine upravljanja razrednom klimom, tehnikama i alatima kojima se koristite u radu i prepoznati iskreno stupanj svog ozračja u razredu
• ispuniti test prepoznavanja vlastitog stila upravljanja razredom (možete ga preuzeti ovdje).

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 

A (10 minuta)

• Osobine učitelja (vrijednosna slika o sebi)

B (15 minuta)

• Prepoznavanje vlastitog stila upravljanja razrednom klimom

C (25 minuta)

• Prepoznavanje vlastitog komunikacijskoga stila

D (35 minuta)

• Prepoznavanje 1 - 5 uspješno obrađenih nastavnih sati kao potvrda vlastite vrijednosti

E (45 minuta)

• Rješavanje zadatka

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr