PRILAGOĐENI PROGRAMMODUL: UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU 

NOVI PRISTUPI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Kako prilagoditi nastavne materijale za učenike s teškoćama u razvoju
 
26. svibnja 2021.
Predavačica: Željka Butorac, prof. logoped
 

 

PRILAGOĐENI PROGRAMMODUL: UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU (GEOGRAFIJA)

POSTUPCI PRILAGODBE I INDIVIDUALIZACIJE U NASTAVI GEOGRAFIJE
Kako pomoći učenicima s teškoćama u razvoju usvojiti znanja iz geografije?
 
13. travnja 2021.
Predavačica: Željka Butorac, prof. logoped
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.