RPOO

JE LI VAŽNIJE PUTOVATI ILI STIĆI? RAZVOJNA MAPA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ PRAKSI
Prijelaz djece iz dječjeg vrtića u osnovnu školu – praćenje i dokumentiranje postignuća djece
 
12. siječnja 2022.
Predavačice: Ivana Visković, Sanda Erceg, Neda Grbin, Jasna Jurić
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

RPOO

KAKO OSIGURATI SURADNJU RODITELJA I USTANOVA
Put od oni do mi
 
6. prosinca 2021.
Predavačice: Adrijana Višnjić-Jevtić, Matea Pintarić i Antonija Vukašinović
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.

RPOOMODUL: DOBROBIT DJETETA POČINJE SURADNJOM

DOBROBIT DJETETA
Teorija i praksa
 
24. studenoga 2021.
Predavačica: doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj
 

 

Ovaj je video napravljen u svrhu obrazovanja i namijenjen je učiteljima i nastavnicima za njihovu dodatnu edukaciju te je fokus isključivo na metodama učenja primijenjenim u praksi.