Svaki učitelj ima svoj stil poučavanja i izbor udžbenika pomaže mu da bude kreativniji i sigurniji u svom radu. Samo siguran i zadovoljan učitelj može prenijeti pozitivnu energiju na učenike. Svi učitelji nailaze na velike izazove i prepreke u svom radu i zato im je jako važna i podrška koju dobivaju uz svoj udžbenik. Upoznajmo Smiles 4 New Edition i Right on! 4 zajedno kroz praksu i iskustvo vaših kolegica.

Tijekom ovog online predstavljanja:

• upoznat ćete se s udžbeničkim kompletom i njegovim sastavnicama
• detaljnije ćete upoznati IWB software i preuzeti DEMO verziju kako biste ga detaljnije isprobali sami
• detaljnije ćete se upoznati sa svom metodičkom podrškom koja se nalazi na Alfa Portalu i moći preuzeti GIK za 4. i 8. razred
• detaljnije ćete upoznati sadržaje na stranici nastava.alfa.hr, videolekcije, Sway lessons i Grammar Poolove
• saznat ćete više o primjenjivosti Express DigiBooks platforme
• imat ćete priliku postaviti pitanja iskusnim kolegicama
• dobit ćete dodatnu potvrdu da je Alfa s razlogom vaš odabir.

Ovo je predstavljanje za Vas jer...

• Vi ste znatiželjan učitelj i volite biti informirani
• Vi ste učitelj koji voli i cijeni komunikaciju s kolegama
• Vi ste učitelj koji motivira svoje učenike na samostalan i kreativan rad.

 

O Vašim predavačicama:

Ondina Sambolek rođena je 1980. godine. Diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku 2004. godine. Iste godine zaposlila se u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića u Kutini kao učiteljica engleskog jezika. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Aktivno je uključena u mnogobrojne edukacije i projekte na gradskoj, županijskoj i državnoj razini. Kao sudionica eksperimentalnog programa Škola za život aktivno promovira primjere dobre prakse te motivira učenike i kolege. Svoje ideje i entuzijazam pozitivno prenosi na učitelje, učenike i roditelje organizirajući mnogobrojne kreativne radionice potpore.

Katarina Duhović učiteljica je engleskog jezika u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića u Kutini. Kroz 18 godina uspješnog rada aktivno je uključena u mnogobrojne edukacije i projekte s ciljem unapređenja odgoja i obrazovanja učenika. Tijekom svog dugogodišnjeg radnog iskustva prošla je sve voditeljske pozicije u školi te stekla odlične kompetencije u vođenju timova. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Svoj rad prezentirala je i na webinaru pod nazivom: TeachMeet webinari škola sudionica eksperimentalnog programa Škola za život. Svakodnevno svojim radom motivira, potiče i ohrabruje kolege, učenike i roditelje da aktivno sudjeluju u promjenama kako bi svi bili uspješni i zadovoljni.

 

RASPORED

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Virtualna šetnja kroz Alfa Portal (20 min)
Virtualna šetnja kroz udžbenike unutar IWB softwarea (20 min)
Virtualna šetnja kroz nastava.alfa.hr (10 min)
Q&A (10 min)