PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• objasniti važnost praćenja učenika
• opisati područje i karakteristike praćenja učenika
• razlikovati formativno i sumativno vrednovanje
• samostalno izraditi rubrike za vrednovanje prema vještinama.

Također, moći ćete:

• prepoznati dobre i loše opisne ocjene
• razlikovati evaluacijske tehnike
• izbjeći najčešće pogreške pri vrednovanju.

Ova je online edukacija za vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti postupke vrednovanja postignuća učenika.

O Vašem predavačicam:

Gordana Matolek Veselić je profesor njemačkoga jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti. Po zvanju je učitelj savjetnik za njemački jezik i radi 23 godine u Osnovnoj školi Luka u Sesvetama. Urednica je za njemački jezik u izdavačkoj kući Alfa od 2000. godine. Suautorica je udžbeničke serije za II. strani jezik Lernen und Spielen. Posebno područje njenoga zanimanja predstavlaju teme iz područja verbalne i neverbalne komunikacije, medijacije i konstruktivnog rješavanja problema. Radila je kao vanjski suradnik u Vijeću Europe na području komunikacije i timskoga rada te kao prevoditelj u Odjelu za međunarodne odnose. Prevela je nekoliko umjetničkh tekstova te je kao autorica stručnog članka surađivala u izdanju priručnika „Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi“ autorice Yvonne Vrhovac. Mentorica je studentima Učiteljskoga fakulteta s pojačanim predmetom njemački jezik.

Dinka Štiglmayer Bočkarjov je profesor njemačkoga jezika i književnosti te diplomirani etnolog. Po zvanju je učitelj savjetnik za njemački jezik i radi 17 godina u Osnovnoj školi Augusta Harambašića u Zagrebu. Od 2006. godine surađuje s izdavačkom kućom Alfa kao suautorica udžbeničke serije za I. strani jezik Auf die Plätze, fertig, los. Dugogodišnji je mentor studentima Filozofskog fakulteta u okviru kolegija „Školska praksa i praktikum s metodičarom“ odsjeka za germanistiku. Suradnica je na priručniku „Izazovi učenja stranog jezika u osnovnoj školi“. Posebno područje njenoga zanimanja predstavlja istraživačko učenje kao i primjena načela i postupaka u suvremenoj nastavi stranih jezika.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

I. dio - Vrednovanje (10 minuta)

• upitnik
• vrednovanje u širem kontekstu

Opisno praćenje učenika (10 minuta)

• područja i karakteristike praćenja i provjeravanja postignuća učenika
• primjeri opisnoga praćenja

II. dio - Vrednovanje produktivnih vještina (10 minuta)

• upitnik
• sastavnice i karakteristike vrednovanja vještina

Primjeri iz prakse (20 minuta)
• od formativnoga ka sumativnom vrednovanju
• rukbrika za vrednovanje

Pitanja i rasprava (10 minuta)