ÜBUNGEN UND AUFGABEN SELBST GESTALTEN? OH, JA - IST DOCH KLAR!
Jednostavno do zadataka za vrednovanje ostvarenosti ishoda iz domene Komunikacijska jezična kompetencija

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• imenovati elemente vrednovanja prema Kurikulumu nastavnog predmeta Njemački jezik za OŠ i gimnazije
• uočiti prednosti i nedostatke pojedinih tipova zadataka u vježbama i zadatcima za razumijevanje slušanjem, čitanjem, govorenjem i pisanjem
• razlikovati vježbe i zadatke koji vrednuju znanja i vještine definirane odgojno-obrazovnim ishodima unutar domene Komunikacijska jezična kompetencija.

Također, moći ćete i:

• razlikovati dobre od loših vježbi i zadataka za vrednovanje znanja i vještina
• izbjeći najčešće pogreške pri izradi vježbi i zadataka
• izraditi valjane vježbe i zadatke koji vrednuju znanja i vještine definirane odgojno-obrazovnim ishodima.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti svoja metodičko-didaktička znanja.

O Vašem predavaču:

Jasminka Hajpek učiteljica je Njemačkog jezika koja radi u osnovnoj školi Antuna Kanižlića u Požegi i kao vanjska suradnica, predavačica na Veleučilištu u Požegi. Dugogodišnja je voditeljica ŽSV-a Njemačkoga jezika za osnovne i srednje škole i autorica je mnoštva digitalnih vježbi i videolekcija koje su nastale kao podrška učiteljima Njemačkoga jezika u nastavi na daljinu. Alfina je dugogodišnja vanjska suradnica i recenzentica nekoliko udžbeničkih izdanja te je članica Državnog povjerenstva za natjecanje u znanju Njemačkoga jezika.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


ELEMENTI VREDNOVANJA PREMA KURIKULUMU NASTAVNOG PREDMETA NJ ZA OŠ I GIMNAZIJE (10 minuta)

• Razumijevanje slušanjem
• Razumijevanje čitanjem
• Govorenje
• Pisanje

PREDNOSTI I NEDOSTATCI POJEDINIH TIPOVA ZADATAKA (20 minuta)

• Razumijevanje slušanjem: Zadatci alternativnog izbora, Zadatci višestrukog izbora, Zadatci povezivanja/pridruživanja i Zadatci sređivanja/redanja
• Razumijevanje čitanjem: Zadatci alternativnog izbora, Zadatci višestrukog izbora, Zadatci povezivanja (spojiti naslove s odlomcima ili spojiti pitanja s odgovorima), Zadatci dopunjavanja

ZATVORENI I OTVORENI TIPOVI ZADATAKA (10 minuta)

• Govorenje: Leksik i strukture
   Rubrika za procjenu govorenja

• Pisanje: Tekstovi iz realnih komunikacijskih situacija
   Lista za procjenu pisanja
   Rubrika za procjenu pisanja

PARADOKS U POUČAVANJU (5 minuta)

• Što vrednovati i kako?
• Formativno i sumativno vrednovanje
• Kada provesti sumativno vrednovanje?

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 minuta).

Übungen und Aufgaben selbst gestalten –

Oh, ja! – Ist doch klar!