SAŽETAK: Govorenje se, kao sastavni dio komunikacijske jezične kompetencije, razvija planiranim i strukturiranim vođenjem učeničkog govora. Strukturirani govor traži jasnoću izgovora, preciznost u izlaganju sadržaja, primjenu gramatičkih i jezičnih struktura u zadanom kontekstu, potiče kreativnost kod učenika te razvija kod učenika samopouzdanje, odgovornost i samostalnost u učenju. Složit ćemo se da naši učenici vješto vladaju živim oblikom engleskog jezika, no koliko je njihova komunikacijska jezična kompetencija zaista razvijena?

 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije:

• primijenit ćete prikazane igre i aktivnosti za razvoj govorne reprodukcije, produkcije i konverzacije u svojoj učionici
• primijenit ćete prikaz jednog filmskog kadra postera (napravljen ručno) u aktivnosti opisa
• služit ćete se zadatcima za vrednovanje govorenja iz udžbenika Right On! 1, 2, 3
• izradit ćete rubriku za sumativno vrednovanje govorenja
• izradit ćete digitalni poster (Adobe Spark Post) prema uputama i smjernicama
• upoznat ćete se s uputama i savjetima koje učenici trebaju za pripremanje i izvođenje PPT prezentacije i projekata
• upoznat ćete neke od primjera učeničkih projekata koji su se sumativno vrednovali (učenički portfelj/bilježnica, poster i PPT prezentacija)
• upoznat ćete način na koji su se učenički radovi prezentirali u virtualnoj učionici, zajedno s tumačenjem ocjene prema svim sastavnicama iz rubrike za sumativno vrednovanje u nastavi na daljinu, kako bi vrednovanje bilo transparentno i javno.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj koji motivira svoje učenike na samostalan i kreativan rad
• Vi ste učitelj koji potiče učenike na jasan, točan i tečan govor
• Vi ste učitelj koji razvija kod učenika socijalne vještine i jača njihovo samopouzdanje.

O Vašim predavačicama:

Ivana Bokavšek profesorica je engleskog i talijanskog jezika zaposlena u OŠ Spinut u Splitu. Napredovala je u zvanje učiteljice savjetnice. Od 2012. godine aktivna je u planiranju i izvedbi Comenius, Erasmus+ i eTwinning projekata kao koordinatorica i sudionica. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Dvostruka je dobitnica nagrade MZO-a za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog radnika za šk. god. 2018./2019. i 2019./2020. te predavačica na brojnim radionicama, webinarima i konferencijama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Martina Jeren učiteljica je razredne nastave i engleskog jezika. Na mjestu učiteljice engleskog jezika radi osamnaestu godinu, u nižim razredima osnovne škole. 2014. godine u školi pokreće Filmsku skupinu čija je voditeljica.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


PRIPREMA (15 minuta)

• igre i aktivnosti za poticanje govorne reprodukcije, produkcije i konverzacije u nižim razredima OŠ  te vrednovanje kao njihov sastavni dio

POZOR (10 minuta)

• detaljne upute za izradu projekta (check liste, rubrike) i primjena u razredu
• igre i aktivnosti za uvježbavanje prezentacijskih osobina

SAD! (10 minuta)

• prezentiranje projekta – vrednovanje
• multifunkcionalnost projekta

A (10 minuta)

• prikaz zadataka za vrednovanje govorenja iz udžbenika Right On! 1, 2, 3 i izrada rubrike za sumativno vrednovanje govorenja
• prikaz i poduka kako primijeniti sažimanje teme – humor kao motivacijska govorna vježba – speech bubble (Phrase.it)

B (10 minuta)

• izrada digitalnog postera prema uputama i smjernicama (učenička verzija)
• primjeri iz prakse

C (5 minuta)

• prikaz primjera iz prakse PPT prezentacije (učenička verzija) zajedno s uputama i savjetima za uspješnu pripremu i izvođenje PPT prezentacije i primjer vršnjačkog formativnog vrednovanja

D (5 minuta)

• prikaz primjera iz prakse – kako prikazati svim učenicima prezentacije i njihove ocjene za izvedene prezentacije uz detaljno obrazloženje u nastavi na daljinu

E (5 minuta)

• prikaz jednog filmskog kadra (napravljen ručno) u aktivnosti opisa i kako ga primijeniti u vrednovanju govora i u drugu svrhu

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (20 minuta).

NAPOMENA: Sudionici će dobiti zadatke za izradu svojih primjera koristeći se načinima i alatima prikazanim u ovoj edukaciji te će ih prikazati na sljedećim planiranim edukacijama. Vršnjačkim vrednovanjem dobit će povratnu informaciju o svom prikazanom primjeru.