ČETVRTAK / 27. SIJEČNJA / 15 DO 16:30 SATI

NASTAVNE KOMPETENCIJE

DOBRA KOMUNIKACIJA - PUT DO USPJEHA
Kako poboljšati komunikaciju s roditeljima učenika?

Predavačica: Marija Jurić, mag. psych. (Udruga Klikeraj)

Kako se nositi s prigovorima roditelja? Što činiti u izazovnim komunikacijskim situacijama? Naučite kvalitetnije komunicirati služeći se različitim komunikacijskim alatima i aktivnim slušanjem.


komunikacijski proces · aktivno slušanje · suradnja

ČETVRTAK / 10. VELJAČE / 16 DO 17 SATI

NASTAVNE KOMPETENCIJE

MENTALNO ZDRAVLJE NA POSLU
Opće tehnike

Predavačica: Marija Jurić, mag, psych. (Udruga Klikeraj)

 

ČETVRTAK / 17. VELJAČE / 16 DO 17 SATI

NASTAVNE KOMPETENCIJE

MENTALNO ZDRAVLJE NA POSLU
Covid i podrška

Predavačica: Marija Jurić, mag, psych. (Udruga Klikeraj)