SRIJEDA / 16. VELJAČE / 18 DO 19.30 SATI

RPOO

POSTUPCI PRIJELAZA IZ DJEČJEG VRTIĆA U OSNOVNU ŠKOLU
Dobrobit djeteta počinje suradnjom

Predavačica: doc. dr. sc. Ivana Visković